Boşanmalarda Mal Ayrılığı Davaları

2021-02-17T11:11:10+00:00 13 February 2021|

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasından sonra, evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir biçimde paylaşılması esasına dayanmaktadır. Mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte fakat ayrı bir şekilde açılması durumunda, mahkeme boşanma davasının kesinleşmesini mal paylaşımı için açılan dava adına bekletici mesele yapmaktadır. Yani, öncelikli olarak boşanma yargılaması gerçekleştirilir ve boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte mal paylaşımı için dava görülmeye başlanır. Boşanmada mal paylaşımı davasında görevli mahkeme, 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte boşanan taraflar arasında mal paylaşımı davası görülür. Taraflar bu dava sırasında üç talepte bulunabilmektedir. Bunlar; katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağıdır. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımı esas alınmaktadır.

Boşanma sonrasında mal paylaşımı davası sırasında her eş kendi kişisel mallarını geri alır. Yani bu mallar boşanma sonrası mal paylaşımına dâhil edilmez. Her eş kendi kişisel mallarını aldıktan sonra evlilik süresince edinilmiş mallar yarı yarıya paylaşılır. Yine eşler, nelerin kişisel mal olarak sayılacağını evlilik içerisinde yapılacak sözleşme ile kararlaştırabilirler. Eşlerden birisi herhangi bir malın kişisel mal olduğunu iddia etmesi durumunda bunu ispat etmek mecburiyetindedir. Eğer evlilik içerisinde edinilmiş olan malın kişisel mal olduğu ispat edilemezse, o mal paylaşıma dâhil edilir.

Hemen Arayın
Whatsapp