HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Hukuki Yönden İş Kazası

Günümüzde çalışma hayatında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle pek çok iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesine yönelik olarak İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği kavramları ortaya atılmıştır. Bu kavramlar, çalışma hayatında işçi ve işverene bazı sorumluluklar yüklemekte ve kazaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ancak buna rağmen işçiler çeşitli nedenler ile kaza geçirebilmektedir. İşçilerin ruh halleri, işletmenin alan yetersizliği, yanlış düzen ya da çalışma süreçleri iş kazalarına neden olan etkenler arasında yer almaktadır. İş kazasının meydana gelmesi halinde ise uygulanması gereken bazı hukuki işlemler bulunmaktadır. Peki, bu işlemler nelerdir?

İş Kazası Sonucunda Uygulanması Gereken Hukuki İşlemler

İşyerinde meydana gelen iş kazaları sonrasında işçiye ilk yardım müdahalesinde bulunulurken aynı anda vakit kaybetmeden kazanın işverene bildirilmesi gerekmektedir. Bu, varsa kurum hekimi yoksa idari kademeler aracılığı ile gerçekleştirilebilir. İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazası ve tespiti yapılacak meslek hastalığını en geç iki iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Yine kaza kolluk kuvvetlerine vakit kaybetmeden bildirilmeli, kazadan sonraki 3 gün içerisinde SGK’ya haber verilmelidir.

İşyerinde kaza geçiren işçi, bu kaza nedeniyle iş gücünü kaybetmiş olabilir. Ayrıca işçi bir uzvunu kaybetmiş ya da ölmüş de olabilir. Bu durumda işçi hak kaybına uğramış olacak ve bu kaybın giderilmesi gerekecektir. Bu durumda işçi maddi manevi tazminat davası açabilir. Bu tür davalar pek çok teknik ayrıntı ve uğraşılması gereken birçok süreci barındırmaktadır. Bu nedenle de iş kazası davalarının uzman bir işçi avukatı ile takip edilmesi oldukça önemlidir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48