İş hukuku hem işçiyi hem de işvereni koruyan oldukça geniş ve kapsamlı bir hukuk düzenidir. İşçinin haklarını ve alacaklarını sonuna kadar koruyan, aynı zamanda işverenin haklarını ve alacaklarını düzenleyen iş hukuku herhangi bir iş yerinde çalıştığınız veya bir iş yerini yönettiğiniz her an müdahil olduğumuz bir alandır. İşe giren bir kişi iş başı yapmadan önce mutlaka işvereni ile iş hukukuna uygun bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşmede işverenin sağladığı özlük hakları, çalışma saatleri, saat ücretleri, mola zamanları ve yemek saatleri gibi konular beyan edilmeli ve yapılan sözleşmeye hem işverenin hem de işçinin mutlaka uyması gerekmektedir bu sözleşmenin nezdinde taraflar birbirlerine ödeme borcunu yerine getirmelidir. İşveren sözleşme nezdinde işçisine beyan ettiği iş yapış karşılığı ücretini eksiksiz bir biçimde ve zamanında ödemeli, işçi de sözleşmede belirtilen saat aralıklarında iş yerinde hazır bulunarak görevini yerine getirmelidir. Tüm bunlardan herhangi biri yapılmadığında ve ısrarla yapılmamaya devam edildiğinde tarafların dava açma hakkı saklı olacaktır.

 

İşçi işveren davalarında genellikle alacak konularında anlaşmazlık yaşanmakta ve bunun akabinde davalar açılmaktadır. İşçi veya işveren alacaklarında davanın kimin kazanacağı somut delillerle belirlenmektedir. İşveren maaşı düzenli yatırıyor ve sözleşmeye eksiksiz bir biçimde uyuyorsa işçi alacaklarını alıyor demektir. Bunun karşılığında da işçinin işverenin taleplerine uyması gerekmektedir. Bu konulardan herhangi biri İğfal edildiği zaman taraflar birbirlerine dava açabilir ve somut deliller ışığında haklı olan taraf davayı kazanır.