TBK m.350: Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.
Malik ve kiraya veren TBK m.350 gereğince kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacını gerekçe göstererek ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açabilir. Kiraya verenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kiraya verenin altsoy, üstsoyunu ve kardeşlerini ifade etmektedir.

Kiralayanın ihtiyaç iddiasının doğmuş olması gerekmektedir yoksa doğması uzun bir süreye bağlı ihtiyaca istinaden tahliye davası açılamayacaktır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının davalı tarafı, kiracıdır. Kira sözleşmesinde birden fazla kiracı mevcut ise husumetin tüm kiracılara yöneltilmesi gerekmektedir. Kiraya veren ihtiyaç iddiasını her türlü delille ispatlayabilecektir.

Dava, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılmalıdır. TBK m.353 gereğince kiraya veren dava açma süresi içerisinde ya da dava açma süresinde kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunursa, dava bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı içerisinde açılabilir. Ancak taraflar arasında imzalanan sözleşmede fesih sürelerine ilişkin özel düzenleme varsa bu sürelere dikkat edilerek ihbarda bulunulması gerekir.