HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Sözleşme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulurken, konut amaçlı bir taşınmazın değerinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda tüketicinin ne kadar bir bedelin altına imza attığının, satıcının da ne kadar bir bedelle taşınmazı tüketiciye devretme borcunu yüklendiğinin açıkça ifade edilmesi beklenmektedir.

Ön ödemeli konut satışı sözleşmesinde, tüketicinin konut amaçlı taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemesi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlenmesi gerekmektedir.

Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Satış Öncesi

Ön ödemeli konut satışı yapılırken tapu siciline tescil edilmeli, satış vaadi sözleşmesi noterde düzenlenmelidir. Aksi halde satıcı, sonradan sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli sözleşmeden cayabilir.

Stj. Av. Dilan Ecem Ceylan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48