HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

VELAYETİN YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR VE VELİNİN HAKLARI

VELAYET NEDİR?

Velayet nedir? Velayetin tanımı Türk Medeni Kanun’da açıkça yapılmamıştır. Öğretideki bir görüşe göre velayet ergin olmayan veya istisnai olarak haklarında kısıtlılık kararı alınmış ergin çocuklar ile ilgili gerekli kararları alabilmeleri için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkidir. Diğer bir görüş ise çocuğa bağımsızlığını kazandıracak, zaman içerisinde kendini yönetebilecek ve koruyabilecek duruma getirmek için kanun koyucu tarafından anne ve babaya tanınan haktır.

VELAYETİN YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR VE VELİNİN HAKLARI

Velayet hakkı sahibi olan anne ve/veya babanın aynı zamanda yerine getirmesi gereken yükümlülükleri mevcuttur. Çocuğun bakım ve eğitim gibi ihtiyaçlarında onun menfaatini göz önünde bulundurarak gerekli kararları alması ve uygulaması gerekir. Ayrıca anne ve babanın bakım borcu çocuk ergin oluncaya kadar devam etmekle birlikte çocuk ergin olduktan sonra da eğitim alıyorsa bakım borcu eğitim sona erinceye kadar devam edecektir. Burada da devreye yardım nafakası girmektedir.
Türk Medeni Kanun’da velayetle ilgili genel hükümler gereğince anne ve baba çocuğun eğitimi bakımı konusunda çocuğun menfaatini gözeterek kararlar alır. Çocuğun bedensel, zihinsel, ahlaki ve toplumsal gelişimi için her türlü tedbiri alır. Anne ve baba aynı zamanda çocuğu velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı temsil eder.

Stj. Av. Elif Nur Akyol

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48