Adli sicil kaydı, bir kişinin daha önce işlediği suçlardan dolayı mahkum olup olmadığını gösteren resmi belgedir. Sabıka kaydı, iş başvurularında, kamu görevlerine giriş sınavlarında ve bazı özel izinlerin alınmasında önemli rol oynar. Peki, adli sicil kaydı nasıl silinir? Bu yazıda, adli sicil kaydının silinmesine ilişkin tüm detayları inceleyeceğiz.

Adli Sicil Kaydının Silinme Şartları:

Adli sicil kaydının silinebilmesi için bazı şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

  1. Hükmün İnfazının Tamamlanması:

Hapis cezası veya adli para cezası gibi bir ceza uygulanmışsa, cezanın infazının tamamlanmış olması gerekir. Ertelenmiş hapis cezalarında da erteleme süresinin dolmuş olması şarttır.

  1. Ceza Mahkumiyetinin Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması:

Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık gibi durumlarda, ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmışsa adli sicil kaydı silinebilir.

  1. Ceza Zamanaşımının Dolması:

Bazı suçlar için zamanaşımı süresi vardır. Zamanaşımı süresi dolan suçlar için adli sicil kaydı silinebilir.

  1. Genel Af:

Genel af yasası ile affedilen suçlar için adli sicil kaydı silinebilir.

  1. Hakkın Geri Verilmesi:

Mahkeme tarafından yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verilirse, adli sicil kaydının arşiv kaydına alınmasından itibaren 15 yıl sonra adli sicil kaydı silinebilir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Yapılması Gerekenler:

Adli sicil kaydının silinmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

  1. Başvuru Dilekçesi Hazırlamak:

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, kişinin kimlik bilgileri, sabıka kaydında yer alan mahkumiyetler ve silinme talep gerekçesi yer almalıdır.

  1. Gerekli Belgeleri Toplamak:

Başvuru dilekçesine ek olarak, kimlik belgesi, sabıka kaydı ve diğer ilgili belgelerin de sunulması gerekir.

  1. Başvuruda Bulunmak:

Başvuru dilekçesi ve belgeler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bizzat veya posta yoluyla sunulabilir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de online başvuru yapılabilir.

  1. Değerlendirme Süreci:

Başvuru dilekçesi ve belgelerin değerlendirilmesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme süresi ortalama 1 ay ile 3 ay arasında değişmektedir.