Makaleler 2018-03-26T23:56:26+00:00

Zen Pırlantaya Karşı Olan Davamızı Kazandık

[...]

İş Kazalarında İşverenin Yapacakları

İş kazası; işyeri alanı içerisinde ya da işverenin işyeri dışındaki bir işi nedeniyle meydana gelen ve işçiye fiziki ya da ruhsal olarak zarar veren olaydır. Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilm [...]

Boşanma Durumunda Çocukların Velayeti Kime Verilir

Boşanma, evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesi işlemine verilen addır. Boşanma sürecinde tarafların nafaka ve tazminat gibi konulardaki talepleri, eşlerinin durumu da dikkate alınarak karara [...]

İş Kazası Geçiren İşçiye Maaş Ödenir mi

Ülkemizde yaşanan iş kazaları özellikle son yıllarda alınan önlemler ile önemli ölçüde azalmıştır. Fakat iş kazaları hala zaman zaman gündeme gelmektedir. Üstelik yaşanan bu kazaların önemli bir kısmı ön [...]

Ceza Davaları Uzmanlık İster

Ceza ve ağır ceza davalarında kişilerin iyi bir ceza avukatı tarafından temsil edilmeleri oldukça önemlidir. Çünkü bu kapsamda yer alan davalar sonucunda uzun süreli cezalar alınması söz konusu olabilir. [...]

Boşanma Davası Açmak İçin İlk Yapılacaklar

Evlilik, bireylerin yaşamlarındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Evlilik kararı alan ve hayatlarını birleştiren çiftler, evliliklerinin bekledikleri gibi gitmediği durumlarda boşanma kararı al [...]

Velayet Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları sonucunda ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi de evlilik sürecinde ortak yürütülen velayetin boşanma ile kimde kalacağı konusudur. Bu konu ile ilgili taraflar fazlası ile anlaşmazl [...]

İşçi Alacakları Konusunda Uzmanlığımıza Güvenin

İş hukuku, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ancak günümüzde iş hukuku kapsamında yapılan düzenlemelere aykırı durumlar ile [...]

İş Kazalarında Uygulanacak Hukuki İşlemler

Günümüzde çalışma hayatında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle pek çok iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesine yönelik olarak İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği kavramları ortaya atılmış [...]

Boşanmalarda Ortak Velayet Kararı Verilebiliyor mu?

Velayet hakkı, anne ve babanın çocuk üzerinde sahip olduğu ve ebeveynlerin şahsına sıkı sıkıya bağlı mutlak bir haktır. Ancak velayet sadece bir hak değildir. Çünkü içerisinde pek çok yetki ve yükümlülüğ [...]

İşçinin Kusurundan Kaynaklanan İş Kazasında İşverenin Sorumlulukları

İş kazaları; genellikle çalışma ortamının şartları, yönetim ile ilgili hatalar, yeterli ve uygun eğitimin verilmemesi ve denetim eksikliği ya da bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda ortaya [...]

Ceza Davalarında Yetkili Mahkeme

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ele alan bir kamu hukuku dalıdır. Genel ve özel olarak toplamda iki bölüme ayrılan bu hukuk dalının temel amacı; kamu düzenini sağlamak, işlenen suçta gerekli cezai [...]

Boşanma Davalarında Kadınların Hakları

Boşanma, her zaman kolay ve hızlı şekilde sonuçlanan bir süreç değildir. Çünkü nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve çocukların velayet durumu gibi konular nedeniyle çekişmeli geçebilmektedir. Dava sürecind [...]

İşçi Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

İş hukuku, işçilerin lehine düzenlenen ve işçilere pek çok hak tanıyan bir hukuk dalıdır. İşçilerin işverene hizmetleri karşılığında ve kanuni çerçevede bazı alacak hakları bulunmaktadır. Bu haklarının k [...]

Boşanma Davası Her Yerde Açılabilir mi?

Evlilik birliğinde çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümlenemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar evliliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamamaları halinde boşanma istemiyle mahkemeye başvurabi [...]

Boşanmalarda Mal Paylaşımında İzlenilen Yollar

Boşanmada mal paylaşımı, ayrılma sürecindeki çiftlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan birisidir. Mal paylaşımı sırasında edinilmiş mallar rejimi ile eşler arasında adil bir mal paylaşımı gerçekleş [...]

İş Hukuku Davalarında Tecrübe Çok Önemlidir

İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik yapının rekabete dayanması sebebiyle işçilerin çalıştırdıkları ortamlar kötü koşullara sahip olabilmektedir. Yine bazen iş sözleşmesine aykırı davranılması ya da sözl [...]

İş Hukuku Konusunda Uzmanlığımızdan Yararlanın

İş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında iş hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi olduğundan bahsedilebilir. [...]

İş Kazalarında Hakkınızı Arayın

İş kazası; işyerinde ya da işin yürütülmesi nedeniyle meydana gelen vücut bütünlüğünü ruhen, bedenen özre uğratan ya da ölüme sebebiyet veren olaydır. Ancak bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilme [...]

Boşanma Davaları Ortalama Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak için eşlerin birlikte ya da eşlerden birisinin açtığı davadır. Boşanma davası süresi eşlerin anlaşmaya varıp varamamalarına göre değişiklik gös [...]

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

Günümüzde ekonomik altyapının rekabete dayanmasının bir sonucu olarak işverenlerin işçi çalıştırdıkları ortamlar olumsuz şartlara sahip olabilmektedir. Yine bazen yapılan iş sözleşmelerine aykırı davranı [...]

Boşanma Durumunda Edinilmiş Malların Tasfiyesi

Genellikle halk arasında, boşanma davasının açılması ile birlikte mahkemenin eşlerin mal varlığını da bölüştüreceği yönünde bir düşünce hâkimdir. Ancak kanuna göre boşanma davası sonuçlandığında hâkim ma [...]

İyi Bir Avukatın Özellikleri

Avukat ve hukuk bürosu seçimi, bir davanın en can alıcı noktasıdır. Çünkü bir kişi yanlış avukat seçimi nedeniyle haklı iken haksız duruma düşebilir. Bunun yanında iyi bir avukat ise kişileri haksız oldu [...]

Asliye Ceza Davaları Ne Kadar Sürer

Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılama sisteminin en temel mahkemeleri arasında yer almaktadır. Diğer ceza mahkemelerinin görev almadığı tüm dava ve işler asliye ceza mahkemesi görev alanına girmektedir. [...]

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu

Ruhsatsız bir tabancayı, geçici ve kısa bir süre ile muhafaza etmek üzere, beşerî duygularla kabul edip, çok kısa bir süre üzerinde tutan kişinin, söz konusu eyleminde 6136 sayılı Kanuna aykırılık (silah [...]