Makaleler 2021-02-15T11:03:36+00:00

Önalım Hakkı

Önalım hakkı “yasal önalım hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı” olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yasal Önalım Hakkı Paylı mülkiyette bir [...]

Vergi Davaları

GİRİŞ Vergi Hukukundan kaynaklanan davaları; vergi mahkemelerinde görülen davalar ve Ceza mahkemelerinde görülen davalar şeklinde ayırabiliriz. Ceza Mahkemelerinde görülen davalar, vergi [...]

Hemen Arayın
Whatsapp