Makaleler 2018-03-26T23:56:26+00:00

Miras Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Miras paylaşımı ile alakalı anlaşmazlıklar en sık görülen hukuki anlaşmazlıklardan biridir. Uzun yıllarca sürebilen ve kişilerin diğer kişilerin kararlarına uy [...]

Mal Rejimi Sözleşmesi; Halk Arasında Bilinen İsmiyle Evlilik Sözleşmesi Hakkında Notlar

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Evlilik birliği kurulmadan önce ve/veya devam ederken eşlerin, sahip oldukları malvarlığı üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik son bulduğunda bu değerl [...]

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Miras paylaşımı işleri yakın ve ikinci kuşak varislerin arasında taşınabilir veya taşınamaz gayrimenkuller, banka hesapları, değerli metaller üzerinde olabilme [...]

Gayrimenkul Hukuku Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalar

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Gayrimenkul hukuku davaları  genellikle miras kalan taşınmazlar yönünden  açılan  dava türlerindendir. Gayrimenkul davalarına kısaca bakmak gerekirse, ortak ol [...]

Zen Pırlantaya Karşı Olan Davamızı Kazandık

[...]

İş Kazalarında İşverenin Yapacakları

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş kazası; işyeri alanı içerisinde ya da işverenin işyeri dışındaki bir işi nedeniyle meydana gelen ve işçiye fiziki ya da ruhsal olarak zarar veren olaydır. B [...]

Boşanma Durumunda Çocukların Velayeti Kime Verilir

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Boşanma, evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesi işlemine verilen addır. Boşanma sürecinde tarafların nafaka ve tazminat gibi konulardaki talepleri, [...]

İş Kazası Geçiren İşçiye Maaş Ödenir mi

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Ülkemizde yaşanan iş kazaları özellikle son yıllarda alınan önlemler ile önemli ölçüde azalmıştır. Fakat iş kazaları hala zaman zaman gündeme gelmektedir. Üste [...]

Ceza Davaları Uzmanlık İster

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Ceza ve ağır ceza davalarında kişilerin iyi bir ceza avukatı tarafından temsil edilmeleri oldukça önemlidir. Çünkü bu kapsamda yer alan davalar sonucunda uzun [...]

Boşanma Davası Açmak İçin İlk Yapılacaklar

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Evlilik, bireylerin yaşamlarındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Evlilik kararı alan ve hayatlarını birleştiren çiftler, evliliklerinin bekledikleri [...]

Velayet Davası Nasıl Açılır

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Boşanma davaları sonucunda ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi de evlilik sürecinde ortak yürütülen velayetin boşanma ile kimde kalacağı konusudur. Bu ko [...]

İşçi Alacakları Konusunda Uzmanlığımıza Güvenin

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş hukuku, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ancak günümüzde iş hukuku kapsamınd [...]

İş Kazalarında Uygulanacak Hukuki İşlemler

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Günümüzde çalışma hayatında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle pek çok iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesine yönelik olarak İşçi Sağlığı [...]

Boşanmalarda Ortak Velayet Kararı Verilebiliyor mu?

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Velayet hakkı, anne ve babanın çocuk üzerinde sahip olduğu ve ebeveynlerin şahsına sıkı sıkıya bağlı mutlak bir haktır. Ancak velayet sadece bir hak değildir. [...]

İşçinin Kusurundan Kaynaklanan İş Kazasında İşverenin Sorumlulukları

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş kazaları; genellikle çalışma ortamının şartları, yönetim ile ilgili hatalar, yeterli ve uygun eğitimin verilmemesi ve denetim eksikliği ya da bu faktörlerin [...]

Ceza Davalarında Yetkili Mahkeme

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ele alan bir kamu hukuku dalıdır. Genel ve özel olarak toplamda iki bölüme ayrılan bu hukuk dalının temel amacı; kamu düz [...]

Boşanma Davalarında Kadınların Hakları

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Boşanma, her zaman kolay ve hızlı şekilde sonuçlanan bir süreç değildir. Çünkü nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve çocukların velayet durumu gibi konular nedeni [...]

İşçi Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş hukuku, işçilerin lehine düzenlenen ve işçilere pek çok hak tanıyan bir hukuk dalıdır. İşçilerin işverene hizmetleri karşılığında ve kanuni çerçevede bazı a [...]

Boşanma Davası Her Yerde Açılabilir mi?

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Evlilik birliğinde çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümlenemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar evliliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamamaları h [...]

Boşanmalarda Mal Paylaşımında İzlenilen Yollar

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Boşanmada mal paylaşımı, ayrılma sürecindeki çiftlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan birisidir. Mal paylaşımı sırasında edinilmiş mallar rejimi ile eşl [...]

İş Hukuku Davalarında Tecrübe Çok Önemlidir

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik yapının rekabete dayanması sebebiyle işçilerin çalıştırdıkları ortamlar kötü koşullara sahip olabilmektedir. Yine bazen iş [...]

İş Hukuku Konusunda Uzmanlığımızdan Yararlanın

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında iş hukukunda yoğun bir d [...]

İş Kazalarında Hakkınızı Arayın

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 İş kazası; işyerinde ya da işin yürütülmesi nedeniyle meydana gelen vücut bütünlüğünü ruhen, bedenen özre uğratan ya da ölüme sebebiyet veren olaydır. Ancak bi [...]

Boşanma Davaları Ortalama Ne Kadar Sürer?

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Boşanma davası, evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak için eşlerin birlikte ya da eşlerden birisinin açtığı davadır. Boşanma davası süresi eşlerin anlaşm [...]

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48 Günümüzde ekonomik altyapının rekabete dayanmasının bir sonucu olarak işverenlerin işçi çalıştırdıkları ortamlar olumsuz şartlara sahip olabilmektedir. Yine ba [...]

 
Merhaba hoşgeldiniz, Avukatımız size uygun olduğunda yardımcı olacak. Lütfen bize adınızı soyadınızı yazın ve kısaca sorununuzdan bahsedin.
Powered by