• Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları,
  • İş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları,
  • Boşanma davası sırasında ya da sonrası açılan maddi manevi tazminat davaları, ziynet alacaklarına ilişkin davalar, düğün öncesi ya da sonrası alınan eşyalara ilişkin alacak davaları,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Haksız fiilden kaynaklı alacak ve tazminat davaları