Vekalet

 • Vekalet işlemi için Yapılması gerekenler:
  • Noterde yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı ya da pasaportunuz bulunmalıdır.
  • Boşanma, mirasın reddi, tanıma ve tenfiz gibi özel yetki gerektiren davalarda mutlaka bu hususun vekaletnamede yer alması gereklidir. Aynı zamanda boşanma davasında temsil edilebilmeniz için verilen vekaletnamelerde vekil eden kişinin iki adet fotoğrafının da bulunması gereklidir.
  • Şirket vekâletnamelerinde vekil edecek kişinin şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerinin bulunması ve aynı zamanda avukat şirket dışında şahsen de vekil kılınmak isteniyorsa vekaletnameye “şirket adına vekaleten, kendi adına asaleten” ifadesinin yer alması gerekmektedir.
  • Yurt dışından vekil tayin etmek isteyen kişiler ise, noterler yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilikleri yoluyla da vekaletname çıkarabileceklerdir.

  Bursa Avukat Vekalet işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VEKALETNAME BİLGİLERİ

 • BURSA BAROSU
 • SİCİL NO: 4746
 • TC: 26896737592