• Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması,
  • Vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemler,
  • Örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar,
  • Vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi