KVKK Nedir?

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” cümlesinin kısaltılmış hali olan “KVKK” aynı zamanda ismi geçen kanunun işletilebilmesi ve süreçlerinin takip edilebilmesi için faaliyete başlamış olan bir kurumdur. “KVKK” aktif olarak uygulanmaya başladıktan sonra oldukça ciddi adımlar atılmış ve sıkı denetimlerle kontrol altında tutulmuştur.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili ilk tasarı uzun süre bekledikten sonra 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve o tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren özellikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi adına oldukça ciddi adımlar atılmıştır. Bu adımlar sayesinde kişisel verilerin işlenmesi başta olmak üzere özel hayatın gizliliğine varıncaya kadar birçok işlem güvence altına alınmıştır.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” metni kabulünden uzun süre önce tasarı olarak sunulmuş fakat kabul edilmesi için beklemede duruyordu. İlgili metin 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından yeniden görüşmelere dahil edilmiş ve sonuç olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden sonra 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 Sayılı Kanununun Amacı Nedir?

Net bir şekilde ifade etmemiz gerekirse kanunun isminden de anlaşılacağı üzere tamamen kişisel verilerin korunması adına yapılmış olan bir kanundur. Bu kapsamda uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları gibi farklı gereksinimler göz önünde bulundurularak ortaya çıkartılmış olan KVKK, özellikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi adına atılmış olan çok ciddi bir adımdır. Bu adımla birlikte kişisel verilerin çağdaş standartlarla değerlendirilmesi ve korunması amaçlanmaktadır. KVKK sayesinde kişisel verilerin işlenmesi tamamen belirli usullere göre yapılabilecektir. Bu usul ve esaslar ise ilgili kanunda açık bir şekilde işlenmiş ve belirlenmiştir.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri nelerdir?

İlgili şahsın verisinden sorumlu olan ve veri sorumlusunun kararı sonrasında elde edilen bu veriyi işleyen kişilerin KVKK kapsamında bazı yükümlülükleri bulunmaktadır.

1- Aydınlatma Yükümlülüğü

Bu yükümlülük ile birlikte veri sorumlusu olan kişi verilerin elde edilme aşamasında ilgili şahsa gerekli bilgileri sağlamak zorundadır. Yani ilgili şahıs kendine ait olan verilerin işlendiği her durumdan bilgili olmalıdır. Bunlar;

– Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
– Kişisel verilerin kimlere hangi amaçla akatarılabileceği,
– Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
– 11. maddede sayılan diğer hakları

2- Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kanuna göre veri sorumlusu veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

3- Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü

– Veri sorumlusunun kimlik ve adres bilgileri,
– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
– Veri konusu kişi grubu ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
– Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
– Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
– Kişisel veri güvenliğine yönelik alınan tedbirler,
– Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

4- İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

5- Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Verbis Nedir?

VERBİS kelimesi Veri Sorumluları Sicili’nin kısaltılmışıdır. VERBİS, veri sorumlusu olanların kayıt olmak zorunda olduğu ve işlenen veri faaliyetleriyle alakalı olarak elde edilen bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

Verbis’e Nasıl Kayıt Olunur?

Verbis’e yalnızca İnternet üzerinden kayıt yaptırmak mümkündür. Bununla birlikte herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılı bir şekilde kayıt yaptırmanız söz konusu değildir. Kayıt işlemleri için KVKK’nın internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) kullanılmaktadır.

VERBİS’e kayıt gerçekleştirebilmek için 3 farklı seçenek bulunmaktadır. Siz bu 3 seçenekten en uygun olanı belirleyerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

  1. Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi
  2. Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi
  3. Kamu Kurum ve Kuruluşları

VERBİS’te aşağıda verilen bilgiler istenmektedir:

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

KVKK Kapsamında şirketinizin yükümlülükleri, hukuki yönüyle ele alınması ve destek olunması konularında Özkök Hukuk Bürosu olarak yanınızdayız. Verbis veri girişleri ve şirketinizin yapacaklarıyla ilgili bize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. +90 224 273 09 06 ve +90 541 485 92 48 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.