Makaleler2022-08-11T09:48:36+00:00

Tahkim Nedir?

Tahkim, mevzuatın izin verdiği hallerde, bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşen tarafların aralarında anlaşarak söz konusu uyuşmazlığın çözümünü mahkemeler yerine hakem adı verilen özel kişil [...]

Haricen Satış Yapılan Taşınmaz Üzerinde Banka Lehine Kurulmuş İpoteğin Kaldırılıp Kaldırılamayacağı Sorunu

Uygulamada çokça karşımıza çıkan konudur. Günümüzde özellikle proje ve maket üzerinden, halk deyimiyle toprak üzerinden taşınmaz satışı ve taşınmaz satış vaadi yapıldığını çok sıklıkla gö [...]

Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasındaki İlişkinin Adi Şirket Olarak Nitelendirilmesinin Şartları

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yükleniciler bu tarz sözleşmeleri ifa aşamasında yeterli finansal kaynaklara sahip değillerdir. Hem sözleşme ilişkini [...]

İçindekiler

Go to Top