Aile konutu, evlilik birliğinde yaşayan eşlerin ve bakmakla yükümlü oldukları çocukların barınma ihtiyacını karşılayan taşınmazı ifade eder. Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 194 gereğince aile konutu, eşlerden birinin veya her ikisinin de malvarlığına ait olsa bile, aile konutu şerhi konulmuş olan taşınmazdır. Bu şerh, aile konutunun korunmasını ve eşlerden birinin rızası olmadan devredilmesini engellemeyi amaçlar.

Bazı durumlarda, eşlerden biri aile konutunu diğer eşin rızası olmadan satabilir veya devredebilir. Bu gibi durumlarda, rızası alınmayan eş, aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davası açarak tapu kaydının iptalini ve aile konutunun kendi üzerine tescilini talep edebilir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davası, aile konutunun rızası alınmadan satılması veya devredilmesi halinde, mağdur olan eşin tapu kaydının iptalini ve aile konutunun kendi üzerine tescilini talep ettiği dava türüdür. Bu dava, aile konutunun korunmasını ve eşlerin barınma hakkının ihlal edilmemesini sağlamayı amaçlar.

Dava Kimler Tarafından Açılır?

Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davası, rızası alınmadan aile konutunun satılması veya devredilmesinden dolayı mağdur olan eş tarafından açılabilir. Eşlerin evliliği devam ediyorsa dava her iki eş tarafından da açılabilir. Eşlerin boşanmış olması halinde ise dava, aile konutunun aile konutu vasfını koruduğu sürece açılabilir.

Dava Şartları Nelerdir?

Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

  • Taşınmazın aile konutu vasfına sahip olması gerekir.
  • Aile konutunun rızası alınmadan satılması veya devredilmesi gerekir.
  • Mağdur olan eşin aile konutuna ihtiyacının olması gerekir.

Dava Nasıl Açılır?

Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davası, aile konutunun bulunduğu yerdeki Asli Hukuk Mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde, aile konutunun tanımı, rızası alınmadan yapılan satış veya devir işlemi ve mağdur olan eşin aile konutuna ihtiyacı gibi hususlar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Dava dilekçesine ek olarak, aile konutunun aile konutu vasfına sahip olduğunu gösteren belgeler de sunulmalıdır.

Dava Sonucu Ne Olur?

Mahkeme, delilleri inceledikten sonra aile konutunun aile konutu vasfına sahip olup olmadığına, rızası alınmadan yapılan satış veya devir işleminin geçerli olup olmadığına ve mağdur olan eşin aile konutuna ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Mahkeme, aile konutunun aile konutu vasfına sahip olduğuna ve rızası alınmadan yapılan satış veya devir işleminin geçersiz olduğuna karar verirse, tapu kaydının iptalini ve aile konutunun mağdur olan eş üzerine tescilini gerçekleştirir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davası, uzman bir avukata danışarak açılması gereken bir davadır.
  • Dava dilekçesinde ve sunulan belgelerde aile konutunun aile konutu vasfına sahip olduğu ve rızası alınmadan yapılan satış veya devir işleminin geçersiz olduğu net bir şekilde ortaya konulmalıdır.
  • Dava süresi 5 yıldır. Bu süre içerisinde dava açılmazsa, mağdur olan eşin dava hakkı düşer.