Taraflar mal rejimine ilişkin bir talepleri olmadığını açıkça belirtmelidir.

Yargıtay, “hiçbir hak ve alacağımız kalmamıştır” “maddi ve manevi hiçbir talebimiz bulunmamaktadır” gibi ifadelerin mal rejiminin tasfiyesini kapsamadığını kabul ederken, “mal talebim yoktur” “aramızda mal paylaşımına ilişkin bir anlaşmazlık bulunmamaktadır” gibi ifadeleri ise mal rejiminin tasfiye edildiği olarak kabul etmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.02.2010 tarih, 2-96 E, 106 K. sayılı karar (mahkeme içi ikrar ve kesin delil)

Eşya talebimden feragat ediyorum taşınmazı da kapsar.

Mal ve eşya paylaşımı ile ilgili herhangi bir isteğim yoktur mal rejimini kapsamaz.

Maddi ve manevi talebim yoktur ifadesi mal rejimini tasfiye ettikleri anlamına gelmez.

Evlilik birliğinin devamında alınan mallar ve ev eşyalarını paylaştıkları için bu konuda bir anlaşmazlıkları bulunmadığı ifadesi tasfiyeye engel değildir.

Mal ve evlilik hukuku itibariyle ayrılmış olacaklarını beyan ederler ifadesi tasfiyeye engel değildir. Birbirimizden hiçbir hak ve alacağımız kalmamıştır ifadesi katkı ve katılma alacağını kapsamamaktadır. Birbirimizden maddi ve manevi tazminat talebimiz yoktur. Ev eşyalarını aramızda paylaştık ifadeleri mal rejimini kapsamaz.

En son HGK kararı ile tarafların mal talepleri yoktur ifadesi mal rejiminin tasfiyesini de kapsar.

Mal talebim yoktur cümlesinde geçen mal tabiri mal rejiminin tasfiyesini de kapsar.

Tarafların birbirlerinden eşya ve alacak talebi bulunmamaktadır mal rejiminin tasfiyesini de kapsar.

Mal ve eşya tabirleri taşınır ve taşınmaz tümünü kapsar.

Mal tabiri gayrimenkulleri de kapsar.