HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Nedir Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi?

Bir diğer adı kat karşılığı inşaat sözleşmesi olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin arsanın belli bir payını yükleniciye devretmesi ve  yüklenicinin de belirlenen sayıda bağımsız bölüm yaparak arsa sahibine devretmesi ile oluşan tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Söz konusu bu sözleşme ancak ve ancak resmi şekilde yapılabilir.

Bu sözleşme arsa sahibi için 3 şekilde yapılabilir;

1-Arsa sahibi arsa payını sözleşmenin başında yükleniciye devreder.

2-Arsa sahibi arsa payını, yüklenicinin bağımsız bölümleri belli bir seviyeye getirmesi sonrası yükleniciye devreder.

3-Arsa sahibi, yüklenicinin bağımsız bölümleri tamamlaması neticesinde arsa payını yükleniciye devreder.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İlave İmalat ve İlave Bağımsız Bölüm

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin yani müteahhidin bazen ilave imalat veya ilave bağımsız bölüm yapması gibi durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu durumlar da bazı sorunları devamında getirmektedir. Örneğin bu ilave imalatın bedeli kim tarafından karşılanacak ve ilave bağımsız bölüm kime ait olacaktır. Tüm bu hususlar sözleşmede kararlaştırıldığı takdirde zaten sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Asıl sorun sözleşmede kararlaştırılmadığı takdirde ortaya çıkmaktadır.

Yüklenicinin yapmış olduğu ilave imalat konusunda arsa sahibinin onayı var ise, eserin değeri ve yüklenicinin giderine bakılarak bir bedel belirlenecek ve bu bedel arsa sahibi tarafından karşılanacaktır. Yüklenicinin yapmış olduğu ilave imalat konusunda arsa sahibinin onayı yok ise bu durumda vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanacaktır.

Yüklenicinin yapmış olduğu ilave bağımsız bölümlerin paylaşımı hususunda sözleşmede bir hüküm yok ise, bu durumda da bu bağımsız bölümler pay oranında paylaşılacaktır.

Yükleniciden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişinin iyiniyeti korunur mu?

Bilindiği üzere arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde henüz sözleşme tamamlanmadan yüklenici, kendi payı olan bağımsız bölümleri satışa çıkarmakta ve bu bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmaktadır. Yüklenicinin ayıpsız ve süresinde bağımsız bölümleri bitirip arsa sahibine devretmesi durumunda üçüncü kişiler yönünden de genellikle herhangi bir sorun çıkmamaktadır. Ancak yüklenicinin bağımsız bölümleri hiç veya gereği gibi veya süresinde teslim etmemesi gibi durumlarda arsa sahibinin, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini feshetmesi durumunda üçüncü kişilerin durumu ne olacaktır?

Hukukumuzda her ne kadar çoğunlukla üçüncü kişinin iyi niyeti korunsa da bu durumun bir diğer istisnası da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesidir. Bu sözleşme doğrultusunda yükleniciden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişinin iyiniyeti korunmamaktadır ve üçüncü kişiye tescil edilen bir bağımsız bölüm var ise bu tescil yolsuz hale gelir.

Av.Öznur YEŞİLNACAR

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48