HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Velayet Hakkı

Velayet hakkı, anne ve babanın çocuk üzerinde sahip olduğu ve ebeveynlerin şahsına sıkı sıkıya bağlı mutlak bir haktır. Ancak velayet sadece bir hak değildir. Çünkü içerisinde pek çok yetki ve yükümlülüğü barındırmaktadır. Yine velayet hakkına sahip olan ebeveyn, çocuk ile ilgili kararlar alma sürecinde bu haktan yararlanır ve hakkı kötüye kullanmama yükümlülüğü vardır. Medeni Kanuna göre çocuk ergin oluncaya kadar yani 18 yaşını tamamlamasına değin anne ve babanın velayeti altındadır. Ayrıca çocuğun güvenliğine ve yararına aykırı olduğu yönünde dava dosyasında yeterli olgu ve delil olmadığının anlaşılması halinde Aile Mahkemesi tarafından ortak velayete hükmedilebilir. Peki, ortak velayet kararı nasıl düzenlenir?

Ortak Velayet Kararı Nasıl Düzenlenir?

Kanunda, eşler arasındaki evlilik birliğinin boşanma ile son bulması durumunda ortak velayet asıl olup çocuğun velayetinin ebeveynlerden birisine verilmesi istisna olmuştur. Ancak tarafların ortak velayet kararı talebinin çocuğun yararına ve güvenliğine aykırı olduğu ya da velayetin çekişmeye sebep olacağı tespit edilirse, çocuğun velayetinin eşlerden birisine verilmesine karar verilebilir. Yine idrak çağındaki çocuk, velayeti konusunda dinlenir ve istekleri uygun ise karar aşamasında göz önünde bulundurulur.

Ortak velayet düzenlemesi yapıldıysa talep edilmesi durumunda her bir ebeveynin iştirak nafakası mahkeme tarafından belirlenir. Fakat ortak velayet ile ilgili karar kesin hüküm oluşturmamaktadır. Bu doğrultuda hüküm aleyhine Aile Mahkemesinde dava açılabilir ve değiştirilmesi talebinde bulunulabilir.

 

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48