Ceza Avukatı Bursa

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 541 485 92 48

Ceza hukuku; suç, ceza ve infazları düzenleyen hukuk alanı olarak tanımlanabilir. Toplumu oluşturan kişiler potansiyel suçlu oldukları gibi aynı zamanda potansiyel mağdurlardır. Bu nedenle hukuk düzeni suçlara, suçlara verilecek cezalara ve bu cezaların nasıl uygulanacağına dair bazı kurallar getirmiştir. Bahsedilen kurallar, kişilerin özgürlüğünü ve adli sicillerini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle de ceza hukuku kuralları hassas bir şekilde yorumlanmalı ve titiz hareket edilmelidir. Kişilerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında iddia ve savunmalarını iyi bir şekilde yapabilmeleri, kendilerini iyi ifade etmeleri ve aynı zamanda kanuni süreleri kaçırmamaları için mutlaka alanında uzman bir ceza avukatı tavsiyesi almaları gerekmektedir. Çünkü kişiler, tecrübeli bir hukukçudan daha iyi hareket edemez ve yapacakları yanlışlar ağır sonuçlar doğurabilir. Ceza hukuku ile ilgili tüm hukuki işlemleriniz için Özkök Hukuk Bürosu’nu tercih edebilir, Bursa en iyi ceza avukatları ile görüşerek profesyonel bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bursa Ceza Avukatı

Bursa Ceza Avukatı

Ceza Avukatının Davalardaki Önemi

Ceza hukuku, daha önce de bahsettiğimiz gibi insan hayatını yakından ilgilendiren ve hürriyet kısıtlayıcı etkiye sahip bir alandır. Bu nedenle kişilerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında iddia ve savunmalarını iyi bir şekilde yapabilmeleri için tecrübeli bir ceza avukatı desteği almalıdır. Çünkü tüm hukuk alanları içerisinde ceza hukukunun ayrı bir önemi bulunmaktadır. Oldukça kapsamlı düzenlemeleri barındıran bu alan ile ilgili davalarda verilecek kararlar, kişilerin hem subjektif hem de objektif koşulları göz önünde bulundurularak verilmektedir. Bu nedenle bir ceza davasının sonucu dava başlamadan belirlenemez, somut koşul ve durumlara bağlı olarak hüküm belirlenir. Ceza avukatı ise burada devreye girmektedir. Fakat bir ceza avukatının iyi hukuk bilmesinin yanında tecrübeli olması da gerekmektedir. Çünkü müvekkil ancak tecrübeli bir ceza avukatı Bursa ile kendisini etkin bir şekilde savunabilir.

İyi bir ceza avukatı ise her şeyden önce içinde bulunduğu toplumun insanlarını iyi bir şekilde analiz eder. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat, hukukun kendisine sağladığı imkânların tamamını kullanır ve kesinlikle pes etmez. Yine ayrıntıcıdır ve işine yarayabilecek her türlü delili bulmak için çabalar. Aynı zamanda yazdığı dilekçelerde püf noktalarına değinir ve isteklerini dayanaklandırarak net bir şekilde ortaya koyar. Kanun maddelerine, değişikliklerine, lafzına ve ruhuna hâkim olan ceza avukatı Bursa, benzer vakalardan yola çıkarak iddiasını kuvvetlendirir.

Ceza Avukatı Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinde Neler Yapar?

Öncelikli olarak iyi bir ceza avukatına erken başvurmak oldukça önemlidir. Çünkü soruşturma aşaması ceza davalarının temelini oluşturur. Bu nedenle de ceza avukatına, soruşturma aşamasında vekâlet verilmelidir. Soruşturma sırasında avukatın varlığı halinde müvekkil eğer şikâyetçi olan taraf ise, kapsamlı ve delillere dayanan bir şikâyet dilekçesi verilmesi sağlanır. Ancak müvekkil şüpheli sıfatındaysa gerekli savunmalar yapılır ve böylece şüpheye neden olan durumlar müvekkilin lehine ortadan kaldırılabilir.

Avukat Özlem Zennup Özkök

Bursa Ceza Avukatı Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK

Soruşturma aşamasında olduğu kadar kovuşturma aşamasında da alanında uzman bir avukatın rolü oldukça büyüktür. Çünkü tecrübeli bir avukat; duruşma sırasında ortaya koyduğu iddia, savunma ve itirazlar, temyiz aşamasında ortaya koyacağı argümanlar ile davada oldukça etkin bir rol üstlenmektedir. Günümüzde ceza avukatı sayısı çok fazla olsa da, seçim yaparken avukatın tecrübe ve başarısına dikkat etmelisiniz.  Bu anlamda Bursa en iyi ceza avukatları ile çalışmak ve dava sürecinizin hızlı bir şekilde ilerlemesi için Av. Arb. Özlem Zennup Özkök’ün kuruculuğunu üstlendiği Özkök Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir; kendisini kanıtlamış ve alanında uzmanlaşmış avukatlarımızdan kaliteli bir hizmet alabilirsiniz.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK +90 541 485 92 48