Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, bir milletin varlık ve bağımsızlığını tehdit eden, anayasal düzeni bozan ve kamu barışını zedeleyen eylemlerdir. Bu tür suçlar, devletin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini engellemek ve onu zayıflatmak amacıyla işlenir.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 302. maddesine göre:

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak:

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin bağımsızlığını zayıflatmak veya birliğini bozmak amacıyla fiilde bulunan kişi, on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin güvenliğine karşı işlenen diğer suçlar şunlardır:

  • Düşmanla İşbirliği Yapmak:Düşmanla işbirliği yaparak Devlete veya Devlet otoritesine karşı faaliyette bulunan kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Devlete Karşı Savaşa Tahrik:Devlete karşı savaşa tahrik eden kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Anayasayı İhlal:Anayasayı ihlal eden kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı:Cumhurbaşkanına suikast veya fiili saldırıda bulunan kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan:Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan çıkaran kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Silahlı Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma:Silahlı örgüt kuran, yöneten veya üye olan kişi, beş yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, oldukça ağır yaptırımlara tabi tutulan suçlardır. Bu tür suçların işlenmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması ve caydırıcılığın sağlanması büyük önem taşımaktadır.