HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Ticari İletiler

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, tüketiciye ürün veya hizmet teklifinde bulunabilmek için ticari amaçlı olarak elektronik ortamda iletiler göndermektedir. Çağrı, faks, SMS ve e-posta gibi bir çok vasıta aracı söz konusudur. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu iletilerin gönderilebilmesi için muhakkak tüketiciden onay alınması gerekmektedir. Uygulamada bir çok firma bu kurala aykırı hareket etmektedir. Onay yazılı veya her türlü iletişim aracılığıyla alınabilir. Ancak alıcının/tüketicinin iletişim bilgilerini bırakarak bilgi almak için talepte bulunması halinde hizmet sağlayıcı ayrıca bu onaya ihtiyaç duymamaktadır. Bir diğer husus ise esnaf ve tacirlerin önceden onayına ihtiyaç duyulmaksızın ticari ileti gönderilebilmesidir.

Hizmet Sağlayıcılarda Hukuksal Haklar

Hizmet sağlayıcının, KVKK 5. Maddesinde yer alan ” hukuki yarar” ilkesi sağlayamaması halinde verileri işlemesi mümkün değildir. Elektronik ticari ileti içeriği; alıcıdan alınan onaya  uygun , hizmet sağlayıcıyı tanıtacak iletişim bilgilerini içermelidir.

Alıcının iletiyi reddetme hakkı; Tüketici hiçbir gerekçe göstermeksizin istediği zaman iletiyi reddetme hakkına sahiptir. Hizmet sağlayıcı, reddetme hakkına ilişkin bilgiler için eletronik ortam sağlamak zorundadır. Hizmet sağlayıcı, talep ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ileti göndermeyi durdurmakla yükümlüdür.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48