GENEL AF; kamu davasını düşüren, hükmedilmiş cezaları, bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran af ’tır. TBMM çıkarmaya yetkilidir. Kamu davası açılmamışsa bundan sonra da açılmaz. Kamu davası açılmışsa dava düşme kararı verilir. Mahkûm olunmuş ve ceza almış infaz ediliyorsa infaz sona erer, infaz başlanmamışsa infaz mümkün değildir. İnfaz tamamlanmış ise mahkûmiyet tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Genel affa uğrayan cezalar adli sicilden silinir. Genel affa uğrayan mahkûmiyet, tekerrüre esas olmaz. Hak yoksunlukları ortadan kalkar. Genel affa uğramış mahkûmiyet, ertelemeye engel değildir. Müsadere edilen eşya ve ödenen adli para cezası genel aftan sonra istenemez. Suçludaki tehlikeli durum esas alınarak, affın güvenlik tedbirlerine etkisi olmaz. Örneğin; diyelim ki bir akıl hastası yüksek güvenlikli bir hastaneye tedavi amaçlı etrafa olan tehlikeli saldırganlık durumu minimalize edecek şekilde bir tedavi durumuna alındı, af çıktığında, af çıkan kişiyi tehlikeli durum göz önüne alınarak güvenlik tedbirlerine etkisi olmaz. Genel af tazminat davası açılmasını engellemez. Yargılama giderleri genel afla birlikte sanığa/hükümlüden istenmiyor. Örneğin; bir kişinin kasten öldürmeden mahkumiyeti oluştu ve genel af sonucunda vicdan azabı çektiği için ben bu aftan yararlanmak istemiyorum dediğinde, bu mümkün değildir. Genel af/ özel af isteye bağlı değildir.

ÖZEL AF; kesin hükümden sonra cezanın infazıyla ilgili hükmü etkiliyor. 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gibidir. İnfaza son veren, cezayı azaltan, adli para cezasına çeviren bir aftır. Kamu davasının düşmesine neden olmaz. Çünkü özel afta bir kesinleşmiş olan hüküm var, dava bitmiştir o zaman özel affı kamu davasıyla ilgili bağlantı kurmayacaksın, kamu davasının düşmesine neden olmaz. Ama genel afta kamu davası açılmamışsa açılmaz, kamu davası açılmışsa kamu davası düşer, kamu davası neticesinde ceza almışsa infaz edilemez, İnfaz edilmişse tüm sonuçlarıyla ortadan kalkardı. Bir suç özel affa uğramışsa tekerrüre esas olur. Müsadere olunan eşya geri alınmaz. Af resen uygulanır, kişinin iradesine bırakılmaz. Ama orman suçları için genel af ve özel af çıkartılamaz. Bunun nedeni; ormanda bilmediğimiz o kadar canlı var ki, bildiğimiz ve bilmediğimiz ormanları daraltmak, ormanları yok etmek için yapılan orman yangınları gibi suçlar birçok canın ölmesine sebep oluyor bunlar için af çıkartılamaz. Özel af TBMM tarafından çıkartılır. Ancak cumhurbaşkanı da sürekli hastalık, kocama ve sakatlık sebepleriyle sınırlı olarak bireysel özel af çıkartma yetkisi vardır. (Anayasa 104) bu bireysel çıkartılan özel af cezayı indirebilir, cezayı kaldırabilir. Fakat adli para cezasına çevirilemez.