Hizmetler

Ana sayfa » Hizmetler
Hizmetler2022-01-13T14:41:22+00:00

İş Hukuku

Kurucumuz Av. Özlem Zennup Özkök'ün işçilik alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili alacağı, yıllık izin ücreti alaca [...]

Arabuluculuk

Adalet bakanlığına bağlı olarak icra edilen arabuluculuk hizmeti, adalet bakanlığı hukuk işleri müdürlüğüne bağlı; gerekli eğitimi almış ve başarı göstermiş en az 5 yıllık hukukçular arasından seçi [...]

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlemeleri, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemeleri, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tan [...]

Ceza Hukuku

Ağır ceza, asliye ceza mahkemelerinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz, Tutuklamaya itiraz [...]

Go to Top