Hizmetler 2018-03-27T01:51:50+00:00

Arabuluculuk

Adalet bakanlığına bağlı olarak icra edilen arabuluculuk hizmeti, adalet bakanlığı hukuk işleri müdürlüğüne bağlı; gerekli eğitimi almış ve başarı göstermiş en az 5 yıllık hukukçular arasından seçi [...]

İş Hukuku

Kurucumuz Av. Özlem Zennup Özkök'ün işçilik alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili alacağı, yıllık izin ücreti alaca [...]

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlemeleri, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemeleri, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tan [...]

Vergi Hukuku

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, Vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar v [...]

Ceza Hukuku

Ağır ceza, asliye ceza mahkemelerinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz, Tutuklamaya itiraz [...]

 
Merhaba hoşgeldiniz, Avukatımız size uygun olduğunda yardımcı olacak. Lütfen bize adınızı soyadınızı yazın ve kısaca sorununuzdan bahsedin.
Powered by