HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

İŞ KAZALARI

İş kazaları; genellikle çalışma ortamının şartları, yönetim ile ilgili hatalar, yeterli ve uygun eğitimin verilmemesi ve denetim eksikliği ya da bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan işçinin iş kazası geçirmesi durumunda işverenin, kaza geçiren işçinin ya da üçüncü bir kişinin kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru olup olmaması önem kazanmaktadır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası sebebiyle yaptığı masrafları kazada sorumluluğu olanlardan tahsil etmektedir. Peki, kazada işçinin kusurlu olması işverenin sorumlulukları nelerdir?

İş Kazasında İşçinin Kusurlu Olması Durumunda İşverenin Sorumlulukları

Kaza geçiren işçinin sigortasız ise ya da sigortalı işe giriş bildirgesini verme süresi geçmiş ise bu durumda kazadan kimin sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın işveren kazadan sorumlu olur. Bu “kusursuz sorumluluk” olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda kazada işçinin kusurlu olup olmaması, işverenin sorumluluğunu etkilememektedir. Yine işçi kusurlu olsun ya da olmasın işveren kazayı vaktinde bildirmelidir. Yani kazada işçinin kusurlu olması halinde dahi iş kazası zamanında bildirilmemiş ise işçinin kusuru işverenin sorumluluğunu etkilemez.

İş Kazası Halinde İşverenin Sorumluluğu

Bunların yanı sıra herhangi bir iş kazası halinde işverenin diğer bir sorumluluğu ise kusura bağlı sorumluluktur. Eğer iş kazasının meydana gelmesinde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almamış olması etkili ise işveren kusurundan dolayı sorumludur. Ancak iş kazasında işçinin ya da üçüncü bir kişinin kusuru varsa işverenin kusur oranı bu durumdan etkilenir. Yine kazada işçi ya da üçüncü bir şahıs %100 oranında kusurlu bulunmuş ise, işverene kusura dayalı herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48