KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MÜLKİYETİN KAZANILMASI

2022-06-14T14:44:21+00:00 10 Mayıs 2022|

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI

                        Kazandırıcı zamanaşımı, belirli bir sürenin sonunda belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kişinin zilyetliğinde bulundurduğu eşyanın mülkiyetini kazanmasını sağlar. Zamanaşımı ile kazanma, belirli bir süre devam eden ve itiraz edilmeyen zilyetliğe dayanılarak hak kazanılmasını ifade etmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre hem taşınırların hem de taşınmazların mülkiyeti kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilmektedir. Bir kimse, kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyeti kazanırken o zamana kadar hak sahibi olan kişi de hakkını kaybetmektedir. Taşınmazlar bakımından ise hem olağan hem de olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıyla mülkiyetin kazanılması düzenlenmiştir.

Taşınırların mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilmesi için, bir kimsenin bir başkasının taşınır malını davasız ve aralıksız beş yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurması gerekir.

Kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılabilmesinin nedeni zilyedin bu durumunun sürüncemede kalmasını engellemek ve de zilyedin güvensizlik içindeki halinin engellenerek bu duruma bir sonuç bağlanmasıdır.

Tapu sicilinde malik görünmesine rağmen mülkiyet hakkı bulunan kişinin kanunda aranan şartların gerçekleşmesi ve de beklenen sürenin geçmesi ile mülkiyet hakkını kazanması olağan zamanaşımı, ne zilyedin ne de malikin tapu sicilinde tescil edilmiş olduğu durumlarda mülkiyetin kazanılması ise olağanüstü zamanaşımı olarak adlandırılır.

                        Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

TMK Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

Türk Medeni Kanunun m.1022/f.1’e göre, taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için tapu kütüğüne tescil şarttır. Tescil yapılmadıkça mülkiyet hakkı kazanılamaz. Tescilin mülkiyet hakkının doğumuna sebebiyet verebilmesi için mevcut geçerli ve bağlayıcı bir hukuki nedene dayanması gerekmektedir. Eğer mevcut ve geçerli bir tescile dayanmadan gerçekleştirilen bir tescil söz konusuysa ortada yolsuz tescil söz konusu olacak ve adına tescil yapılan şahıs mülkiyet hakkını kazanamayacaktır. Gerçek hak sahibinin TMK m.1025 uyarınca tescilin düzeltilmesi davası açma hakkı bulunmaktadır. İşte bu gerçek hak sahibinin lehine yolsuz tescil yapılan kişiye karşı belirli bir süre içerisinde bu davayı açmaması durumunda yolsuz tescil hukukilik kazanmaktadır. Malik, ancak adına yolsuz tescil yapılan şahıs kanunda öngörülen şartlarla taşınmazın mülkiyetini kazanıncaya kadar bu davayı açabilecektir. Ancak, kanunda belirlenen şartlar sağlanmadıysa ne kadar uzun süre kullanılmamış olursa olsun mülkiyet hakkı sona ermeyecektir.

Stj. Av. Elif Nur Akyol

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Hemen Arayın
Whatsapp