Kesinleşmiş karar denince akla ilk gelen kararın ne zaman tebliğ edileceği, özellikle ceza davalarında kişilerin aldığı cezaların uygulanabilmesi için oldukça önemli bir konudur. Mahkeme davayı gördükten sonra davayı kesinleştirdiğinde istinaf ve temyizin incelenmesi için bir üst mahkemeye gidilebilmektedir. Bir üst mahkeme de mahkemelerin verdiği kararın hükmü doğru bulduğu takdirde karar kesinleşmiş olacaktır. Karar kesinleştikten sonra kişilere tebliğ edilmesi 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Özellikle ceza davalarında çıkan kararın cezaya hükmedilmesi halinde genellikle aynı gün mahkeme salonunda yüze okunan ifadelerle bu karar açıklanarak kişinin mahkûm edilip edilmemesine bağlı olarak cezalandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Boşanma davası gibi aile birliğinin sonlandırılması veya iş hukukuna bağlı mahkemelerde karar kişilere evraklarla tebliğ edilir ve karar kesinleşmiş olur. Elbette her mahkemede bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Taraflar bir üst mahkemeye çıksa dahi bir üst mahkemenin vereceği karar kesinleştiğinde mahkemede kesinleşmiş olacaktır.

Kesinleşen mahkeme taraflara 15 gün içerisinde yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu tebligattan sonra mahkeme tamamen kesinleşir bu 2 hafta içerisinde tebliğ edilen karar uygulanmaktadır. Tüm dava çeşitleri için geçerli olan bu durum bu kişilerin alınan tüm kararlardan bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Kesinleşen karar 15 gün içerisinde tebliğ edilerek uygulanmaktadır. Gerekçeli kararın hazırlanması için tanınan süre 15 gündür.