HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı işleri yakın ve ikinci kuşak varislerin arasında taşınabilir veya taşınamaz gayrimenkuller, banka hesapları, değerli metaller üzerinde olabilmektedir. Malların paylaşımı genellikle hukuki kanada taşınmadan halledilebilse dahi çoğu zaman anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Taşınmazların ederlerinin hesaplanması, adaletli bir biçimde dağıtılabilmesi önemli bir konudur. Adaletli bir biçimde dağıtılamayan mallar, bölüşülme veya satılma esnasında yaşanan maddi sorunlar akrabalar arasında ayrılıklar yaşatabilmektedir.

Miras Davalarının Sonuçlanması

Uzun yıllardır paylaşılamayan mallar çoğunlukla devlete kalma hususu ile sonuçlanabilmektedir ve bu noktadan sonra yapılabilecek pek bir şey kalmaz. Bu duruma gelmeden önce tarafların anlaşması veya izale’i şüyu davası açılması gerekmektedir. Bu tür davalar genelde devlet eli ile satılması ve ele geçen paranın taraflara eşit bir biçimde dağıtılması ile sonuçlanmaktadır. Çoğunluğun satılması için onay vermesi bu durumda yeterli olacaktır. Taşınmazı uzun yıllardır kullanan bir varis var ise ve satılmasına engel olmak istiyorsa o kişi hakkında gelir tespit davası açılabilmektedir.

Genel olarak bir malın uyuşmazlık sonucu satılamaması durumda varislerden birinin mahkemelere başvurarak adaletli bir şekilde satılarak dağıtılmasını talep edebilmektedir. Bu işlem hayli uzun ve yorucu bir işin başlangıcı olacaktır. Bu açıdan dikkatli bir şekilde işinin ehli avukatlar tarafından takip edilmesi çok önemlidir. Bu tür bir uyuşmazlık yaşadığınız takdirde miras avukatlarından yardım almanız gerekecektir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48