Ön ödemeli konut satışı bilindiği üzere tüketicilerin konutu teslim almadan önce ödemiş oldukları daha sonra teslim aldıkları satış türüdür. Ön ödemeli konut satışında tüketiciye teslim tarihi tüketicinin korunması hakkında kanun önceki düzenlemeye göre 36 ayı geçemiyorken, 7392 sayılı kanunun m.44 gereğince kanun koyucu bu teslim süresini 48 aya çıkartmıştır. Madde gerekçesine baktığımızda; teslim süresinin gecikmesine için herhangi bir düzenleme yok diyor. Halbuki tüketici 3 farklı yola başvurabilir. 1) eğer müteahhit zamanında konutu 48 ay teslim etmezse otomatikman re-sen temerrüde düşücektir. Satıcının konutu zamanında teslim etmediği durumda borç gereği gibi ifa edilmediğinden TKHK 83 maddesinin atfıyla TBK 123 ve devamı gereğince satıcıya temerrüt hükümlerine göre dayanarak başvurabiliyoruz. 2) tüketici konutun sözleşmede kararlaştırılan sürede kendisine teslim edilmemesi halinde borçlar kanunun temerrüt hükümlerin hiç başvurmadan TKHK 8. Ve devamı maddelerinde; sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifanın söz konusu olucağını belirtmiştir.
Tüketici yine TKHK 8 maddesine dayanarak satıcıya karşı dava açma hakkına sahiptir. Madde gerekçesinde belirtilen düzenleme bulunmadığı belirtiliyordu ama bunun dışında üçüncü bir yol daha var.
3) ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmeliğin 9. Maddesinde sözleşmenin gereği gibi ifa edilmediği durumlarda tüketicinin sözleşmeden tazminatsız dönebilme hakkı vardır. Hatta yönetmelikte gerekçesiz dönme hakkı söz konusudur. Tüketicinin 24 ay içerisinde gerekçesiz dönme hakkı vardır.
Madde gerekçesine döndüğümüzde, büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun süreler alabildiği için ön ödemeli olarak tüketiciye satılan konutun teslimi için azami süresinin 48 aya çıkarıldığı söylenmektedir. Bu değişikliğin esas getirilme amacı büyük ölçekli konut projeleridir. Kanun koyucu 48 aya çıkarırken tüketici açısından dengeleyici bir şey getirmemiştir. Özellikle büyük ölçekli konut projesinin uzun süreler sürdüğünü söylüyor ama müteahhitler bu sürelerden yararlanırken tüketici bakımından denge gözetilmemiştir. Tüketici aleyhine bir düzenleme getirilmiştir. Çözüm belki şu olabilirdi; en azından belli meblağ üzerindeki konut projeler için 48 ay’a çıkarılıp, belli sınırdaki konut projeler için 36 ayı korumalıydı. Bu en azından tüketiciyide koruyan düzenleme olurdu. 7392 sayılı kanunda ön ödemeli sözleşmelerle getirilmiş düzenleme tüketicinin tamamen aleyhinedir. Tüketicinin 3 hakkı vardır ama yapılan değişiklik ekstra bir güvence, ekstra teminat getirmiyor. Aksine tüketicinin sahip olduğu hakları kısıtlıyor. Bu düzenlemeye göre tüketici konutu bir sene daha fazladan bekleyecektir.