HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

ZİYNET EŞYASI – TAKI PARASI ALACAĞI

Ziynet eşyasını evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda, bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik, saat, küpe ve yüzük gibi takılar, ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir (Sağıroğlu, M.Ş.: Ziynet Davaları, İstanbul 2013, s.3).

Takı parası alacağı ise düğünde geline veya damada takılan paranın iadesinin istenmesini ifade eder.

Takı Davası Koşulları

Takı paralarının iadesi isteniyorsa dava dilekçesinde bu talep ayrıca belirtilmelidir.Davacı kadının, ziynet eşyalarının tarafına aynen iadesi yönünde bir talebi bulunmadığı gibi dava dilekçesinde belirttiği ziynetlerin dışında düğünde hediye olarak takılan takı paralarına ve faize ilişkin de bir talebi bulunmamaktadır. O halde mahkemece sadece ziynet alacağı bedeline hükmedilmesi gerekirken talep aşılarak ziynetlerin öncelikle aynen iadesine şeklinde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi, talep edilmeyen takı parası ve faiz yönünden de yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 2.HD., 24 Aralık 2019, 2019/7991 E. , 2019/12788 K.)

Dava dilekçesinde talep edilmeyen takı para alacağı ıslah yoluyla davaya dahil edilemez.“Davacı kadın dava dilekçesinde 20.000,00 TL ziynet bedeli istemiş, düğünde takılan para yönünden talepte bulunmamıştır. Yargılama devam ederken 20.9.2012 tarihinde ziynet talebini ıslah ederken dava konusu yapmadığı düğünde takılan 10.000,00 TL parayı da istemiş, ıslahla yeni bir talepte bulunmuştur. Islahla talep değiştirilebilir, fakat yeni bir talep eklenemez. Kaldı ki; bu konuda yargılama harcı da alınmamıştır. Davacının düğünde takılan paraya ilişkin talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.”(Yargıtay 2.HD., 17 Eylül 2013,   2013/8174 E.  ,  2013/21102 K.)

Davalı iade edilmemek üzere kendisine verildiğini kanıtlanmadıkça takı paralarını iade borcundan kurtulamaz.Davacı kadın tarafından dava dilekçesi ile birlikte düğünde takılan ziynetlerin yanında düğünde takılan 5250 TL  takı parasının  tarafına aynen iadesi istenilmiş, mahkemece düğünde  takılan takı  parasına yönelik  bu talebinin reddine karar verilmiştir. Oysa ki yapılan yargılama ve toplanan delilerden, özellikle davacı kadın tanığı … düğünde davacı kadının gelinliğine 5300 TL para takıldığını ve bu paranın davalı tarafından yarısının borçlara yarısının da kendi babasına verildiğini davalının kendisine söylediğini beyan etmiş olduğundan takı paralarının varlığı ve erkek tarafından harcandığı ispatlanmıştır. Davalı erkek, bu takı paralarının iade edilmemek üzere verildiği hususunu da kanıtlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadının takı para alacağı talebinin taleple bağlı kalınarak kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 2.HD., 22 Mayıs 2018, 2016/18135 E.  ,  2018/6559 K.)

Stj.Av. Rumeysa Özge Uzkan

 HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48