Mal rejiminin sona erdiği tarih, yabancı mahkemede açılan boşanma davasının açıldığı tarih olarak kabul edilmektedir.

MÖHUK m. 59 hükmüne göre “Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder”

Ancak Yargıtay uygulamasında, zamanaşımının başlangıç tarihi tanıma veya tenfiz kararının kesinleştiği tarih olarak kabul edilmektedir.