Temyiz, bir mahkemenin verdiği nihai kararın, hukuki yönden doğruluğunu ve hakkaniyete uygunluğunu denetleyen bir kanun yoludur. Temyiz kanun yolu, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın, maddi ve hukuki açıdan doğruluğunun, kanuna uygunluğunun ve hakkaniyete uygunluğunun bir üst derece mahkemesi tarafından incelenmesidir.

Temyiz kanun yolu, ilk derece mahkemesinin verdiği nihai kararlara karşı başvurulabilir. Nihai kararlar, davanın tarafları açısından kesin hüküm niteliğinde olan kararlardır. Temyiz kanun yoluna başvurabilmek için, kararın nihai olması gerekir.

Temyiz kanun yoluna başvurabilmek için, kararın taraflarına belirli bir süre içinde başvurmaları gerekir. Bu süre, kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Bu süre içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulmaması halinde, karar kesinleşir ve artık değiştirilemez.

Temyiz kanun yoluna başvuru, ilk derece mahkemesinin kararına karşı bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede, temyiz talebinin gerekçesi açıklanmalıdır. Temyiz kanun yoluna başvurulan dosya, temyiz mahkemesine gönderilir.

Temyiz mahkemesi, temyiz dilekçesini inceleyerek, gerekli gördüğü takdirde tarafları duruşmaya çağırabilir. Temyiz mahkemesi, tarafların beyanlarını dinledikten sonra, dosyayı yeniden inceleyerek karar verir. Temyiz mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayarak, bozarak veya kısmen bozarak karar verebilir.

Temyiz kanun yolunun amacı, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuki yönden doğruluğunu ve hakkaniyete uygunluğunu sağlamaktır. Temyiz kanun yolu, hukuki güvencelerin sağlanmasına ve hak kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.

Temyiz kanun yolunun özellikleri şunlardır

  • Temyiz kanun yolu, bir üst derece mahkemesinin, ilk derece mahkemesinin verdiği nihai kararı incelemesidir.
  • Temyiz kanun yolu, sadece hukuki yönden denetim yapar.
  • Temyiz kanun yoluna başvuru, tarafların dilekçe ile yapması gerekir.
  • Temyiz kanun yoluna başvurma süresi, kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır.
  • Temyiz mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayabilir, bozabilir veya kısmen bozabilir.

Temyiz kanun yolunun faydaları şunlardır

  • Temyiz kanun yolu, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların hukuki yönden doğruluğunu ve hakkaniyete uygunluğunu sağlar.
  • Temyiz kanun yolu, hukuki güvencelerin sağlanmasına yardımcı olur.
  • Temyiz kanun yolu, hak kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.