HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Tüketici, ticari ve mesleki amaç gütmeyen gerçek veya tüzel kişidir.

Ayıplı mal, kişinin objektif olarak satın aldığı malda beklediği özelliklerinin olmamasıdır.

 

Satıcının ayıptan sorumluluğu:

Satıcının tüketiciye karşı satılanda bildirdiği nitelikler ile satılanın kullanım amacı bakımından değerini veya ondan beklenen faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan nitelikleri bulunmamasından doğan sorumluluğudur.

 

Ayıp malın var olduğu durumda tüketiciye seçimlik haklar tanınmıştır;

-Satılanı geri vermek suretiyle sözleşmeden dönebilir

-Satılanı alı koyup ayıp oranında indirim isteyebilir

-Onarım isteyebilir,

-İmkân varsa satılanın misli ile değişimini isteyebilir.

 

Yargıtay, niteliği itibari ile bahsedilen ayıp ufaksa, onarılabilecek nitelikteyse söz konusunu malın değiştirilmesine gerek olmadığını benimsemiştir.

 

Tüketici, satıcıya karşı açmış olduğu yargılama sırasında ıslah olmadan dava sırasında seçimlik hakkını değiştirebilir. Örneğin, Tüketici bir TV almıştır ve bozuk çıkmıştır. Kişi dava sonuçlanıncaya kadar televizyonsuz kalmak istememiş ve yeni bir televizyon satın almıştır. Bu durumda tüketici, devam eden yargılama sırasında ıslah olmadan seçimlik hakkını değiştirebilir.

 

Pandemi sürecinde özel öğretim kurumlarında eğitim verilememişse ve bunun yanı sıra yemek, servis, barınma gibi ek hizmetler sağlanamamışsa ne olur?

Burada mücbir sebep söz konusudur. Sözleşmenin tarafları sözleşmede kararlaştırılan edimleri yerine getirmekte zorlanamaz. Eğitim kurumu eğitim vermeye zorlanamaz, eğitim kurumu da karşı taraftan parayı almak için zorlayamaz. Eğitim online şekilde devam ettiği için eğitim ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak eğitimin yanında ek hizmetler kesinlikle sağlanamıyorsa bunların ücreti tüketiciye iade edilmelidir.

 

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı

Tüketici sözleşmesinin kurulduğu andan sonra belli koşullarda sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, tüketiciye nedenini açıklamama hakkı tanımaktadır. Tüketici neden belirtmeden aldığı ürünü satıcıya iade edebilir. Satıcı, caymak hakkı kullanan tüketiciden hiçbir kesinti yapamaz. Tüketici caymak hakkını kullanmak istediğini satıcıya beyan ettiği anda satıcı, iade kolaylığı sağlamalıdır.

 

Yargıtay 04.10.2018, 2018/544E., 2018/1421K. -Tüketici 2015 yılında devre tatil satın almıştır. Akabinde tüketici 2017 yılında devre tatil hizmetini almaya gitmiştir. Tüketici, tatilden birkaç gün sonra geri dönmüş ve firmaya sözleşmeden caydığını belirtmiştir. İlk derece mahkemesi ve Yargıtay kişinin bu sözleşmeden cayamayacağına karar vermiştir. Hukuk genel kurulu, tüketicinin cayma hakkı, söz konusu hizmet ya da mal tüketicinin eline geçmesiyle başlar demiştir.  Tüketici, sözleşmeyi 2015’te tamamlasa dahi ilk hizmeti 2017 tarihinde aldığı için tüketici sözleşmeden cayabilir kanısına varılmıştır.

 

TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

Banka uygulamasında tüketici kredileri de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle araba, konut ve kredileri için bankalar müşterilerine tüketici kredisi sağlamaktadır. İşyeri edinme kredisi, ticari amaç̧ taşıdığı için konut kredisi kapsamına girmez. Banka kredi verirken geliri de göz önünde bulundurur.

 

Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur. Makul süre; tüketicinin sözleşmeyi okuyup tamam diyene kadar olan süredir. Bilgilendirme yapılmazsa sözleşme geçersizdir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48