ÜCRET

Ücret alacağı mutlaka yazılı belgeyle işveren tarafından ispat edilmelidir. Bunun tek istisnası davacının başka bir mahkemede tanık sıfatıyla dinlenirken verdiği beyanları olabilmektedir. Genellikle davalılar işçinin tanık olarak dinlendiği mahkemelerdeki tutanakları asıl dava dosyasına sunmaktadırlar.

AGİ

Normalde 2022 ye kadar vergi dairesi aldığı gelir vergisinin bir kısmını işçisine iade ederdi. Buna da asgari geçin indirimi denirdi. Yani ödenmesi gereken gelir vergisinin bir kısmını devlet almıyor bir indirim yapıyordu. Çalışan olarak ödenmesi gereken gelir vergisi 500 TL ise işçinin bekar olduğu durumda 200 TL evli olduğu durumda 300 TL Vergi Dairesince tahsil edilmemekteydi. Bu indirimin ayrıca hesabı yapılmaz, devlet her senenin başında indirimin ne kadar yapılacağını yayınlardı. Alınan ücretin miktarının AGİ ile bir ilgisi yoktur. Oransal değildir herkesin aynıydı. Medeni hal ile ilgisi vardı. Bekar bir işçiye 200 TL indirim yapılırken, evli bir işçiye 300 TL indirim yapılmaktaydı (yıllara göre). İşçinin mutlaka evlilik ya da bekarlık durumunu işverene yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Böyle bir durumda davacının, davalıya bildirim yaptığı bir evrakı Mahkemelere sunması gerekmektedir. İspat yükü davacıdadır. Nüfus kaydını mahkemeye sunmak yeteri değildir. Örneğin davacı evli ve 2 çocuklu olduğunu gösterir bir evrak mahkemeye sundu şeklinde varsayımda bulunalım. Ancak davacının eşi de çalışıyor olabilmektedir. Böyle bir durumda çocukların da davacının eşinin üzerinden gösterildiği varsayılırsa davacı yine bekar AGİ alacaktır. AGİ’ndeki en büyük problem ise davacının ayın yarısında AGİ alacağının kalmış olduğu durumdur. AGİ de bir alacak kalemidir. Bu sebeple ödendiği işveren tarafından ispat edilmelidir. Son 15 günlük AGİ ispatlanamazsa hesaplanacaktır. Maliye Bakanlığı’nın 35.Nolu tebliğine göre , eksik aylarda AGİ tam olarak ödenir. Ama ay içerisinde çalışanın ödediği gelir vergisini geçilemez. Zamanaşımı süresi muaccel olduğu tarihte itibaren 5 yıldır. İspat yükü işverenin omuzlarındadır. 01.01.2022’den itibaren AGİ kalkmıştır.