Eşlerden birinin vefatı, geride kalan eş ve çocuklar için zor bir süreçtir. Bu zorluğun yanında yasal ve maddi konularda da belirsizlikler ortaya çıkabilir. Bu belirsizlikler arasında aile konutunun durumu da önemli bir yer tutar.

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 652. maddesi, eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eşe aile konutunun ve ev eşyasının kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını talep etme hakkı sunmaktadır. Bu hakka aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi (tahsis edilmesi) denilmektedir.

Aile Konutu Nedir?

TMK’da aile konutu, eşlerin ve bakmakla yükümlü oldukları çocukların birlikte oturduğu konut olarak tanımlanır. Bu konut, eşlerin kendi mülkü olabileceği gibi, kirada da olabilir. Aile konutu tek başına eşlerden birine ait olsa bile, diğer eşin de aile konutunda birlikte oturmaya hakkı vardır.

Özgüleme Nedir?

Özgüleme, bir malın mirasçıların ortak mülkiyetinden ayrılarak belirli bir mirasçıya miras payına mahsuben verilmesi işlemidir. Aile konutunun özgülenmesi halinde, sağ kalan eşin miras payı, özgülenen aile konutunun değerine göre belirlenir.

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Şartları Nelerdir?

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi için şu şartların sağlanması gerekir:

  • Eşlerden biri vefat etmiş olmalıdır.
  • Vefat eden eş ile sağ kalan eş, evlilik birliğindebulunmalıdır.
  • Vefat eden eş ile sağ kalan eşin birlikte oturduğu bir aile konutubulunmalıdır.
  • Sağ kalan eşin bakmakla yükümlü olduğu çocukbulunmamalıdır.
  • Sağ kalan eşin, aile konutunda oturma ihtiyacıolmalıdır.

Özgüleme Davası Nasıl Açılır?

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi için, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde özgüleme davası açılması gerekir. Dava, mirasçılardan herhangi biri tarafından açılabilir. Dava dilekçesinde, aile konutunun özellikleri, değeri ve sağ kalan eşin oturma ihtiyacı gibi bilgiler yer almalıdır.

Dava Sonrası İşlemler

Mahkeme, davanın kabulüne karar verirse, aile konutunun değeri bilirkişi tarafından belirlenir. Belirlenen değer, sağ kalan eşin miras payından düşülür. Sağ kalan eş, kalan miras payını diğer mirasçılara nakden veya malvarlığı ile ödeyebilir.

Önemli Hususlar

  • Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi, bir hak değil, bir taleptir. Mahkeme, talep üzerine gerekli incelemeleri yaparak özgüleme kararı verebilir veya vermeyebilir.
  • Sağ kalan eş, aile konutunda oturmaya devam etmek istemiyorsa, özgüleme talep etmek zorunda değildir. Bu durumda, aile konutu diğer mirasçılar arasında paylaştırılır.
  • Aile konutunun özgülenmesi halinde, sağ kalan eşin konutu satma yetkisi Sağ kalan eş, ancak tüm mirasçıların rızasını alarak konutu satabilir.
  • Aile konutunun özgülenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanızfaydalı olacaktır.