HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

ANLAŞMALI BOŞANMA

TMK m.166/3 “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Şartlar:

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olmalı
 • Eşlerin beraber başvurmuş olmaları ya da bir eşin açtığı davayı diğerlerinin kabul etmiş olması gereklidir.
 • Hakim huzurunda tarafların iradelerini açıklaması gerekir.
 • Hakimin boşanmanın mali sonuçlarıyla çocuklarla ilgili düzenlemeleri uygun bulması gerekir.

Anlaşmalı boşanma da protokol kesin şart mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında protokol kesin şart değildir. Taraflar duruşma esnasında sözlü olarak anlaşmalarını ortaya koyabilirler. Protokol duruşma gününün erken bir tarihe alınmasını sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl olmalıdır?

Mali şartların ve çocukların durumunun taraflarca kabul edilebilir düzenleme yapılmış olması gerekir. Bu düzenleme hakimin kabul edeceği şekilde olmalıdır.

Zorunlu Unsurlar:

-Maddi Manevi Tazminat

-Yoksulluk nafakası

-Müşterek çocuk var ise İştirak nafakası

-Velayet

Mal rejimi tasfiyesi anlaşmalı boşanma protokolünde olmalı mı?

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejimi tasfiyesinin kararlaştırılması zorunlu unsur değildir. Protokolde mal rejimi tasfiyesine ilişkin herhangi bir düzenleme yoksa sonradan mal rejimi tasfiyesi davası açılabilir.

Velayetin düzenlenmesi

 • Zorunlu bir unsurdur.
 • Çocuğun velayeti ve velayet kendisine bırakılmayan tarafla kurulacak kişisel ilişkinin düzenlenmesi zorunlu koşul olup bu düzenleme yapılmadığı takdirde hakim re’sen bununla ilgili düzenlemeyi yapabilir ancak tarafların bu hususta rıza göstermeleri gerekir aksi takdirde dava çekişmeli hale dönebilir.

Anlaşmalı boşanmadan dönmek mümkün müdür?

Anlaşmalı boşanma protokolünden, hakimin onayından önce taraflarca dönülmesi mümkündür.

Hakimin onayından karardan sonra ise nihai hüküm oluşur. Bu aşamadan sonra artık taraflar kanun yolu açık mahkeme kararına itirazlarını üst derece mahkemesine başvurarak açıklar.

Bu kararı üst mahkemeye taşımakta hukuki yararı olan taraf açısından kanun yolları açıktır. Taraflardan birinin kararı süresi içerinde yani kesinleşmesinden önce bir üst mahkemeye taşıması durumunda yargılama çekişmeli usulde devam eder.

Anlaşmalı boşanma sonrasında yoksulluk nafakası ve İştirak nafakası talep edilebilir mi?

 • Anlaşmalı boşanma gerçekleşirken yoksulluk nafakası talep edilmedi ise boşanma sonrasında yoksulluk nafakası talep edilemez.
 • İştirak nafakası anlaşmalı boşanma davası sırasında talep edilmemiş olsa bile sonrasında talep edilebilir.

Anlaşmalı boşanmada ortak velayete karar verilebilir mi?

Anlaşmalı boşanmada ortak velayete karar verilebilir. Ortak velayet, anne ve babanın eşit şekilde, eşit yetkilerle aralarında uzlaşarak velayet hakkını kullanmasıdır. Çocuk ile ilgili konularda, birlikte velayette, ebeveynlerin uzlaşarak ortak karar almaları gerekir.

Ortak velayet kararı verilebilmesi şartları:

 • Taraflar ortak velayet konusunda istekli olmalı
 • Ortak velayete hükmedilmesi hususunda çocuğun üstün yararı gözetilmeli
 • Ebeveynler arasında çatışma olmamalı
Anlaşmalı Boşanmada taraflardan birinin cezaevinde olması:

Cezaevinde olan taraf ya duruşmaya getirilmeli ya da SEGBİS yolu ile duruşmada kişi ile iletişim kurulmalı.

Anlaşmalı boşanma esnasında kadının hamile olması:

Doğmamış çocuk ile ilgili velayet, nafaka, kişisel ilişki hakkında karar verilmesi mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma kesinleştikten sonra zina öğrenilirse ne yapılır?

Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir.

Taraflardan biri yurt dışında ise anlaşmalı boşanma mümkün müdür?

Her iki tarafında duruşmada hazır ve anlaşmalı boşanmaya yönelik iradelerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Av.DİLAN ECEM CEYLAN

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48