Bıçakla adam yaralama, Türk Ceza Kanunu’nda “Kasten Yaralama” suçu kapsamında değerlendirilir. Bu suçun cezası, yaralanmanın ağırlığına ve kastın türüne göre değişmektedir.

Basit Yaralama:

Basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek yaralanmalara neden olan bıçaklama olaylarında, kasten yaralama suçunun basit hali işlenmiş sayılır. Bu durumda fail, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ağır Yaralama:

Ağır yaralanma sonucu oluşan durumlarda, kasten yaralama suçunun nitelikli hali işlenmiş sayılır. Bu durumda fail, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ağır yaralanma, işlev kaybı, organ kaybı veya tehlikeli hastalık gibi sonuçlara yol açan yaralanmalardır.

Kasten Öldürme:

Bıçaklama sonucu mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçu işlenmiş sayılır. Bu durumda fail, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cezayı Etkileyen Faktörler:

Bıçakla adam yaralama suçunun cezasını etkileyen bazı faktörler şunlardır:

  • Yaralanmanın ağırlığı:Yaralanma ne kadar ağırsa, ceza da o kadar ağır olur.
  • Kastın türü:Failin kastı doğrudan yaralamaya yönelikse (dolus directus), ceza daha ağır olur. Failin kastı olası yaralamaya yönelikse (dolus eventualis), ceza daha hafif olur.
  • Failin ve mağdurun arasındaki ilişki:Fail ve mağdur arasında aile veya yakınlık bağı varsa, ceza artırılır.
  • Failin pişmanlığı:Fail pişmanlık gösterip mağdurdan özür dilerse, ceza indirilir.