HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Boşanma Davası Süreleri

1-) Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları sonucunda düzenlenen protokolün mahkemeye sunulması ve mahkemece protokolün kabulüne karar verilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple mahkemeye bir boşanma gerekçesi sunulmaz, mahkemece deliller incelenmez, tarafların kusur durumu araştırılmaz. Davanın taraflarca takip edilmesi, duruşma gününün erken verilmesi, kararın daha kısa sürede yazılması ve tarafların kararı elden tebliğ alarak istinaftan vazgeçmeleri durumunda bu davalar 10-20 gün içinde sonuçlanmakta, yaklaşık 1 ay içerisinde de kesinleştirilebilmektedir.

2-) Çekişmeli Boşanma Davalarında Süre

Çekişmeli boşanma davaları, mahkemenin tarafların kusur oranlarını araştırdığı, bu sebeple de taraflarca sunulan delilleri topladığı davalardır. Çekişmeli davalarda dava açıldıktan sonra tarafların dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri sunması ve bu dilekçeler sunulduktan sonra duruşma günü verilmesi söz konusudur. Bunun yanında tanıkların dinlenmesi, müşterek çocuk var ise sosyal hizmet uzmanlarından rapor aldırılması söz konusu olduğundan bu davalar ortalama 8-12 ay arasında sürmektedir.

3-) İstinaf İncelemesinde Süre

Aile mahkemesi, delilleri inceleyip karar verdikten sonra, 1 ay içerisinde gerekçeli kararını yazar. Gerekçeli kararın tebliği ile kararı beğenmeyen tarafın 2 haftalık istinaf süresi başlar. Taraflardan birisinin karara karşı istinaf kanun yoluna başvurması üzerine dosya incelenip itirazın karara bağlanması amacıyla, ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilir. Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf incelemesi ise ortalama olarak 1-1,5 yıl sürebilmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48