Dilekçeler teatisi aşamasından sonra açılmış olan boşanma davası için gün ve saat taraflara bildirilecektir. Tarafların mahkemede bulunması gerekmektedir. Fakat boşanma davalarına katılmama halinde bunun karşılığı olarak hukuki bir yaptırım öngörülmemiştir. Boşanma davasını açan taraf ise eğer mahkeme görüleceği zaman orada bulunmazsa o halde davanın düşmesi durumu söz konusu olabilecektir. Davalı taraf duruşmalara katılmadığında ise olayın netleşmesi açısından süreç uzamakta veya davanın neticelendirilememesi söz konusu olacaktır. Eğer dava anlaşmalı boşanma şeklinde görüşüyorsa iki tarafın da duruşmalara katılması zorunludur.