Taraflar dinletmek istedikleri tanıkların ad ve soyadları ile tebliğe elverişli adreslerini bir liste halinde mahkemeye sunmak zorundadır. Listede gösterilmemiş kişiler tanık olarak dinletilemeyecekleri gibi ikinci bir tanık listesinin verilmesi de yasaktır. Tanık bir takdiri delil olup dilekçelerde eksik delillerin ve bu konudaki bilgilerin en geç ön inceleme duruşması için gönderilen davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde sunulması veya bu sürede tamamlanması gerekir. Aksi halde taraflar bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaktır.