HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

İŞ KAZASI

İş kazası; işyeri alanı içerisinde ya da işverenin işyeri dışındaki bir işi nedeniyle meydana gelen ve işçiye fiziki ya da ruhsal olarak zarar veren olaydır. Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için belli unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir.  Bu unsurlar arasında; kazaya uğrayan işçinin sigortalı olması, kaza sırasında ya da sonradan ruhen veya fiziki olarak özre uğraması, kazada illiyet bağının bulunması ve işçinin yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede yer alan hususlardan birine göre ka zaya uğraması yer almaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili asıl sorumluluk ise işverendedir. Peki, iş kazalarından işverenin yapması gerekenler nelerdir?

İşverenin İş Kazası ile ilgili Yükümlülükleri Nelerdir?

İşverenin iş kazası ile ilgili olarak iki temel yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden ilki iş kazasına uğrayan sigortalıya gerekli sağlık yardımlarının yapılmasıdır. İşverenin bu yükümlülüğü, işçinin SGK tarafından tedavi altına alınmasına kadar devam eder. Yine işverenin iş kazaları ile ilgili diğer bir yükümlülüğü ise iş kazasını bildirmesine ilişkindir. Kanuna göre işveren iş kazasını iki yere bildirmek ile yükümlüdür. Bu doğrultuda kazanın işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ya ise 3 iş günü içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İşverenin iş kazası ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve gecikme nedeniyle işçinin tedavisinin uzaması, malul kalması ya da malullük derecesinin artması gibi durumlar söz konusu olursa, işveren bu sebeple kurumun uğrayacağı tüm zararı ödemekle yükümlüdür.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48