• Mal rejiminin tasfiyesi davasında her tür delilden yararlanılabilir, tanıkla ispat edilebilir.
  • İspat karinelerinin aksini ispatta tek başına tanık beyanı yeterli değildir. Beyanların başka deliller ile desteklenmesi gerekmektedir
  • İspat karineleri:

Mülkiyet Karinesi

Paylı Mülkiyet Karinesi

Edinilmiş Mal Karinesi