HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Mesafeli Satış ve Sözleşme

Mesafeli sözleşme, mesafeli satış sözleşmesi satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik sözleşmelerdir.

İletişim araçlarıyla kurulan mesafeli sözleşmelerde, tüketici, açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmelidir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıdadır. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren en geç 30 gün içerisinde yerine getirmelidir. Satıcı veya sağlayıcı 30 gün içerisinde edimini yerine getirmezse tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkı Var Mıdır?

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreye bağlı değildir. Ancak her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıldır. Tüketici, cayma hakkı süresi içerisinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Stj. Av. Dilan Ecem Ceylan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48