HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR?

Nafaka kelime anlamı itibariyle geçinmek için gerekli olan şeylerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Nafaka hukukumuzda çok eskiden beri uygulaması bulunmakta olup Türk Medeni Kanun’da dört tür nafaka düzenlenmiştir. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davasından önce veya sonra eşin çocukların geçimini sağlamak amacıyla hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası ise boşanma davası sonunda çocuğun velayetini almayan eşin, çocuğunun geçiminin sağlanması için katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla hükmedilen nafakadır. Yoksulluk nafakası çocuğun geçimi ile ilgili olmayıp boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek olan eş lehine diğer eşin ödemesine hükmedilen nafakadır. Yardım nafakası ise boşanma davası ile ilgisi olmayıp yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy veya üstsoyuna ödenen nafaka türüdür.

Bu makalede üzerinde durulacak konu çocukların geçimini sağlamak için ödenen nafaka türleridir. Buna göre çocuğun ergin olup olmamasına göre ve eşlerin boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğine göre bir ayrım yapıp dört grupta sınıflandırmamız mümkündür.

NAFAKA TÜRLERİ

1-Ergin Olan Çocuk İçin Yardım Nafakası

Normalde nafaka yükümlülüğü çocuk ergin olana kadardır. Ancak çocuk ergin olmasına rağmen hala okul hayatı devam ediyorsa, anne babanın da bakım yükümlülüğü devam ettiğinden ergin olan çocuk için de yardım nafakası talep edilebilir. Bu yardım nafakası çocuğun eğitiminin devam etmesi nedeniyle kendi geçimini sağlayamaması ve eğitim giderlerinin de karşılanması gerekliliğine dayanmaktadır.
Boşanma davası sonunda çocuğa ödenen iştirak nafakası devam ederken çocuk ergin olup eğitimine devam etmesi halinde iştirak nafakası kendiliğinden yardım nafakasına dönüşmeyecektir. Yardım nafakasına hükmedilebilmesi için ayrı bir dava açılmalıdır. Nafaka bizzat eğitimine devam eden çocuk tarafından anne ve babasına karşı dava açılarak istenebilir. Bunun sebebini artık ergin olan çocuğun tam fiil ehliyetine sahip olması ve üzerinde bir velayet hakkının bulunmaması olarak açıklayabiliriz. Ergin olan çocuk için yardım nafakası çocuğun eğitimini tamamlamasıyla kendiliğinden değil nafaka yükümlüsü anne veya babanın açacağı nafakanın kaldırılmasını dava ile talep etmesiyle kalkabilir.

2-Ergin Olmayan Çocuk İçin İştirak Nafakası

Boşanma davası kesinleştikten sonra çocuk için verilen nafaka türü olup velayeti almayan ebeveyn aleyhine hükmedilir. İştirak nafakası kamu düzenine ilişkin olduğu için boşanma davasında velayet hakkını alan taraf talep etmese dahi mahkeme kendiliğinden iştirak nafakasına hükmedebilir. Bunun dışında ayrı bir dava açıp iştirak nafakası talep edilebilir. İştirak nafakası her ay aksine bir hüküm yoksa aynı tutarda ödenmelidir. İştirak nafakasına hükmedilirken çocuğun yaşı, eğitimi, anne-babanın sosyal ekonomik durumu göz önün

de bulundurularak ücret belirlenir. İlerleyen zamanlarda çocuğun ihtiyaçları değişmesi halinde iştirak nafakası tutarının dava yolu ile arttırılması veya azaltılması mümkündür. Ayrıca nafakanın ödenmemesi halinde cebri icra ile tahsil yoluna gidilebilir. İştirak nafakası mahkeme kararı, çocuğun ergin olması, velayetin değiştirilmesi, çocuğun veya nafaka yükümlüsünün ölmesi halinde sona ermektedir.

3-Ergin Olmayan Çocuk İçin Ayrı Yaşam Tedbir Nafakası

Boşanma davası açılmadan da ayrı yaşamaya başlayan eşlerden müşterek çocukları yanına alan eşin, diğer eşten talep edebileceği nafaka türüdür. Yardım ve bakım yükümlülüğü devam ederken eşlerden birinin ayrı yaşadığı diğer eşin geçimine veya çocuğun bakım ve korunmasına yönelik yaptığı ödeme olarak da nitelendirilmektedir. Mahkeme tedbir nafakasına resen karar verir. Boşanma davası devam ederken hükmedilen tedbir nafakası dava sonuçlanana kadar devam eder ve dava sonunda iştirak veya yoksulluk nafakası olarak devam edip etmeyeceğine karar verilir.

4- Ergin Olmayan Çocuk İçin Birlikte Yaşam İçin Tedbir Nafakası

Bu da eşlerin birlikte yaşamalarına rağmen, bir eşin maddi yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklı talep edilebilecek nafaka türüdür.

5- Ergin Olmayan Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası

Boşanma devam ederken müşterek çocuk için istenebilecek nafaka türüdür. Geçici tedbir kararı da kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkeme tarafından resen araştırılıp hükmedilmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48