• Tahliye davasıyla verilen karar kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlardan biridir. Bu sebeple kiracının tahliyesini sağlayabilmek için kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Taşınmazın tahliyesi yönünde verilmiş bir karar, taşınmazın ayni haklarına dair hüküm olmadığından karar kesinleşmeden icra takibine konulabilecektir. Kiracı, ilamlı icra takibine karşı itiraz ederek icra takibini de durduramayacaktır.
  • Fakat kiracının kiralananı tahliye edebilmesi için davacının kiracıya makul bir süre vermesi gerekmektedir bu nedenle tahliye davasıkararının kiracıya tebliği ile 10 günlük sürenin geçmesi gereklidir. Bu nedenle önce kararın kiracıya tebliği sağlanmalı akabinde ise tebliğden itibaren 10 gün beklenmelidir.
  • 10 günlük sürenin dolmasının ardından ise davacı taraf kiracıya karşı Herhangi bir icra dairesindeilamlı takip başlatabilecektir. Bu durumda kiracının yapabileceği tek şey tehir-i icra kararı olmak olacaktır zira yapacağı itiraz takibi durdurmayacaktır.
  • Kiracının süresi içinde taşınmazı tahliye ve teslim etmesi durumunda icra takibi sonlanacaktır. Bunun üzerine icra müdürünün taşınmazın bulunduğu yere giderek taşınmazı alacaklıya teslim etmesi gerekir.
  • Borçlu süresi içinde taşınmazı tahliye ve teslim etmezse ilam hükmü icra dairesi tarafından zorla yerine getirilir ve taşınmaz alacaklıya teslim edilir.
  • Taşınmaz alacaklıya teslim edildikten sonra haklı bir sebebi olmaksızın taşınmaza giren borçlu icra dairesi tarafından zorla çıkarılır ve icra mahkemesi tarafından cezaya mahkûm edilir.