HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE BOŞANMALARI

                        Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de boşanmaları mümkündür. Yabancı uyruklu kişilerin boşanmalarına ve evliliği sona erdirmese de ortak hayatı belirli bir süreliğine sona erdiren ayrılığa uygulanacak hukuk  Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’unun 14.maddesinde düzenlenmiştir.

Boşanma ve ayrılık

             MADDE 14 – (1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

             (2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.

             (3) Boşanmada velâyet ve velâyete ilişkin sorunlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.

             (4) Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.

                        MÖHUK m.14’ e göre Türkiye’de boşanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin boşanma davalarında taraflar aynı ülkenin vatandaşlığına sahipse tarafların müşterek milli hukukları uygulanır. Taraflar farklı ülkenin vatandaşlığına sahiplerse müşterek mutad mesken hukuku uygulanacak, müşterek mutad mesken hukuku da yoksa Türk hukuku uygulanacaktır.

Nafaka talepleri de boşanma ve ayrılığa uygulanacak hukuka tabidir.

MÖHUK m.14/f.4 uyarınca boşanma davasındaki geçici tedbir taleplerine ise Türk hukuku uygulanır.

Tüm kanunlar ihtilafı kurallarında olduğu gibi uygulanan yabancı hukuk kurallarının Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir. Örneğin; boşanma ve ayrılığın sonuçlarından olan velayet ve nafakaya ilişkin meselelere de birinci fıkra hükmü uygulanacağı düzenlense de Yargıtay yabancı hukuklardaki müşterek velayete ilişkin hükümleri  Türk kamu düzenine aykırı görmektedir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

                        Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davaya bakacaktır.

    Milletlerarası yetki

             MADDE 40 – (1) Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder.

İç hukukumuzda boşanma davasındaki yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu’nun 168.maddesinde düzenlenmiştir.  1.Yetki

             MADDE 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Stj. Rumeysa Özge Uzkan

 HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48