Yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin gelir kaybı olmaksızın dinlenmenlerini sağlama amacıdır. Anayasanın 50.maddesinin “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı”başlığı altında kabul edilmiştir ve düzenlenmesi kanuna bırakılan temel bir haktır.Yıllık izin ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’da “yıllık ücretli izin hakkı”başlığı altında düzenlenmiştir.

Yıllık ücretli izin hakkı kişiye bağlı haklardandır.Yıllık ücretli izin hakkı kişiye bağlı hak olduğu için başkasına devredilemez.Bu hakkın haczedilmesi de mümkün değildir.

Yıllık izin ücreti işçinin son çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanır.Brüt ücret ; işçinin maaşına sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan her türlü kesintiler ilave edilerek bulunan toplam miktardır.İşçinin son aldığı brüt ücreti günlere bölünerek kaç gün yıllık izin hakkı varsa o sayıyla çarpılarak bulunur.Bu ücret isçiye peşin olarak ödenmelidir.