HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

BOŞANMA DAVASI İÇERİSİNDEKİ MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ HALİNDE KARŞI VEKALET ÜCRETİ

Türk Medeni Kanunu’nun 174.maddesinin 1.fıkrası aynen “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” şeklindedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 174.maddesinin 2.fıkrası ise “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.            “ şeklindedir.

Boşanma davasının içerisinde istenen, TMK m.174/1-2’den kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davasının eki niteliğinde olduğundan harca tabi olmadığı gibi bu taleplerin reddi veya kabulü halinde de ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.

Taleplerin Reddi Halinde Gerçekleşen Sonuçlar

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 2020/3943 E., 2020/4313 K. sayılı ve 29.09.2020 tarihli kararı da “Boşanma davası içinde istenen ve hüküm altına alınan Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesinden kaynaklanan boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan ve harca tabi olmayan maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü veya reddi halinde taraflar lehine ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu yön nazara alınmaksızın, davacı erkeğin kısmen reddedilen manevi tazminat taleplerinin reddedilen kısmı üzerinden davalı kadın yararına ayrıca vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” şeklindedir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin aynı yöndeki 2016/22125 E., 2018/10811 K. sayılı ve 09.10.2018 tarihli kararı da “Boşanma davası içinde istenen ve hüküm altına alınan Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesinden kaynaklanan boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan ve harca tabi olmayan maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü veya reddi halinde taraflar lehine ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu yön nazara alınmaksızın, davacı-karşı davalı kadının kısmen reddedilen maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilen kısmı üzerinden davalı-karşı davacı erkek yararına ayrıca vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” şeklindedir.

Stj.Av.Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48