HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

CEZA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ele alan bir kamu hukuku dalıdır. Genel ve özel olarak toplamda iki bölüme ayrılan bu hukuk dalının temel amacı; kamu düzenini sağlamak, işlenen suçta gerekli cezai yaptırımı uygulamak, toplumun sürekliliğini sağlama, toplumda yaşayan bireylerin güvenliğini sağlamak ve hukuk devletini korumaktır. Ceza davası ise savcılığın bir iddianame ile suç işlediği ile ilgili yeterli şüphe olan kişiler hakkında yargılama yapılması adına açtığı kamu davasıdır. Yine tüm ceza davaları kamu davası niteliğindedir. Çünkü savcılık, şartların bulunması durumunda dava açmak zorundadır. Peki, bu davalarda yetkili mahkeme hangisidir?

Ceza Davalarına Bakmakla Görevli Mahkeme Hangisidir?

Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler Ağır ceza mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ancak bu genel mahkemeler dışında suç işleyenin sıfatı ya da suçun niteliği sebebiyle ceza davaları bazı özel mahkemelerde de yürütülebilmektedir. Bu özel mahkemeler ise; Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’dir.

Bunların yanı sıra ceza davasının nasıl açılacağı ise yine suçun niteliği ile ilgilidir. Şikâyete bağlı suçlar, suçtan zarar gören kişiler tarafından şikâyet konusu edilmediği müddetçe savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma yapılarak dava açılmaz. Fakat şikâyete bağlı olmayan suçlarda ise savcılık kendiliğinden harekete geçerek suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kim tarafından işlendiği ve hangi suçun işlendiğini araştırmaktadır. Yapılan soruşturma sonucunda toplanan deliller ile suç işlendiği kanaatine varan savcılık dava açmak zorundadır.

 HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48