Boşanma davaları; tarafların ya da taraflardan birinin, evlilik birliğini devam ettirmek istememesi sebebiyle evliliğin sonlandırılması için aile mahkemesine başvurması ile başlayan bir süreçtir. Boşanma davaları tarafların belirli hususlarda (boşanma, velayet, kişisel ilişki, nafaka tazminat boşanmanın mali sonuçları) anlaşması ile anlaşmalı boşanma şeklinde olabileceği gibi taraflar anlaşamıyorsa çekişmeli dava şeklinde görülecektir.

Taraflardan birinin boşanmak istememesi halinde boşanma davası reddedilmeyecek; dava görülmeye devam edecektir. Burada yargılama yapıldıktan sonra bir karar verilecektir. Taraflar ileri sürdükleri vakıaları delilleri ispat edecek, yargılama faaliyeti sürecek ve bunun sonucunda bir hüküm tesis edilecektir. Eşlerden birinin boşanmak istememesi durumu bazen sadece süreci uzatmaktadır. Eğer boşanmak istenmiyorsa bu durumda bunların sebepleriyle birlikte, karşı tarafın da ileri sürdüğü vakıalar dikkate alınarak bir kusur değerlendirmesi yapılacak ve buna göre hüküm verilecektir. Anlaşmalı boşanma davası devam ederken boşanmak istenmediğinin beyan edilmesi durumunda ise anlaşmalı boşanma için belirli hususlarda anlaşılmış olması şartı artık geçerliliğini yitirecek ve dava çekişmeli boşanma davası olarak görülecektir.