Silah ruhsatı genellikle kişi veya kişilerin bulundukları il sınırları içerisinde valiliklerce yürütülmektedir. Bunun haricinde ruhsat alımına başvuracak bireyler, 21 yaşını geçmiş kişiler olmak zorundadır.

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • İkamet edilen il valiliğine hitaben yazılacak dilekçe
 • Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Devlet veya üniversite hastanelerinden alınacaktır)
 • Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Vadesi geçmiş vergi bulunmadığına dair yazı
 • Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödediğine dair makbuz
 • Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler

 

BULUNDURMA RUHSATINI KİMLER ALABİLİR?

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

TAŞIMA RUHSATI KİMLERE VERİLİR?

 1. HAYATI HARİCİ TEHLİKEDE OLAN KİŞİLERE
 2. BELİRLİ MESLEK MENSUBU KİŞİLERE
 3. BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE
 4. ZABITA GÖREVİNE AİT TASARRUFTA BULUNMA YETKİSİNE HAİZ OLANLARA
 5. DEVLET, BELEDİYE, ÖZEL İDARE VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE KORUMA, BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA
 6. PARAYLA İLİŞKİSİ OLANLARA
 7. ÖZELLİK ARZ EDEN GÖREVLERDE BULUNANLARA
 8. EMEKLİ OLAN BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE

KANUNDA BELİRTİLEN HALLERDE TAŞIMA RUHSATI VERİLİR.