Suça karışmış bir kişiye suç işlediği kişiler tarafından veya savcılık tarafından ceza davaları açılabilmektedir. Kişinin kaçma tehlikesi, suçun büyüklüğü gibi konular göz önüne alınarak cezası görülecek kişinin tutuklu veya tutuksuz yargılanmasına karar verilmektedir. Tutuksuz yargılama demek dava olumlu veya olumsuz bir biçimde sonuçlanana kadar kişinin hürriyetinden yoksun olmadan davasının görülmesidir. Her davanın tutuklanma için Belli başlı kriterleri bulunmakta olup, tutuklamanın yapılabilmesi için ceza kanunundaki belirli suçlardan yargılama yapılması gerekmektedir. Bir kişi tutuksuz olarak yargılanıyorsa davasına şahsi olarak veya vekiliyle katılması gerekmektedir. Dava süresince tutuksuz olan kişinin dava bitiminde yeniden tutuksuz olarak hayatına devam edebileceğini garanti edemiyoruz. Ceza kanununda belirlenen hükümler doğrultusunda suçun şekline ve verilecek cezaya göre alınacak ceza sonucunda kişi tutuklanabilir ve tutuk evine gönderilebilir. Tutuksuz yargılanan kişi pek çok farklı ceza alabilmektedir. Bu cezalardan biri hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır. Bu karar alındığında kişi aynı suça 5 yıl boyunca tekrar karıştırmamalıdır. Aynı zamanda suçun şekline göre yargılanan kişi para cezası da alabilmektedir. Bu durumda işlediği suç ve verilecek ceza para cezasına çevrilecektir. Şayet yargılanan kişi cezasını tutuklu olarak çekecek şekilde cezalandırılırsa Yakalama kararı çıkarılarak en kısa sürede cezaevine konulmaktadır. Tüm bu süreçlerin eksiksiz bir biçimde takip edilebilmesi ve alınacak cezalarda teknik rol oynayabilmek için mutlaka alanında uzman bir avukatla anlaşmalısınız.